V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. máj – Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Čo je pohybová aktivita?

Je to každá pohybová činnosť, ktorá v dostatočnej miere zvyšuje požiadavky na funkcie organizmu, vyžadujúca energetický výdaj nad úroveň výdaja v pokoji. Zaraďujeme sem všetky pracovné činnosti vrátane domácich prác, záujmové činnosti ako záhradkárstvo, rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo, rezbárstvo, zbieranie lesných plodov a liečivých rastlín, ako aj riadené telovýchovno-športové aktivity vykonávané individuálne alebo kolektívne. Umožňuje nadväzovanie sociálnych kontaktov, potláča vekom sa prehlbujúci pocit osamelosti a opustenosti, zvyšuje sebavedomie a posilňuje pozitívne sebahodnotenie.

Pohybovú aktivitu by mala dopĺňať: racionálna výživa, otužovanie a zachovávanie vhodného denného režimu. Telesná aktivita spolu s racionálnou výživou neovplyvňuje iba zdravie a aktívny plnohodnotný život do vyššieho veku, ale je aj prevenciou a súčasťou liečby srdcovo – cievnych a metabolických chorôb. Pohybová aktivita ovplyvňuje nielen fyzické, ale aj psychické a sociálne zdravie človeka.

Vplyv pohybovej aktivity na zdravie:

 • zlepšuje činnosť srdca a cievneho systému, zefektívňuje prenos kyslíka k tkanivám,
 • pozitívne ovplyvňuje krvný tlak,
 • prehlbuje dýchanie, zlepšuje pľúcnu ventiláciu, prispieva k zvýšeniu vitálnej kapacity pľúc,
 • prispieva k udržaniu dobrej telesnej kondície,
 • posilňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenín,
 • priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov,
 • prispieva k udržaniu chrbtice a kĺbov vo funkčnej zdatnosti. Posilňuje svalstvo, od ktorého závisí funkcia kĺbov a chrbtice,
 • zvýšením energetického výdaja a metabolizmu pomáha udržiavať primeranú telesnú hmotnosť,
 • prispieva k duševnej sviežosti, zlepšuje schopnosť sústredenia, zmenšuje depresie, umožňuje lepšie sa vyrovnať so stresovými situáciami,
 • zvyšuje adaptabilitu organizmu na záťaž,
 • zlepšuje aeróbnu zdatnosť, svalovú silu a vytrvalosť, čím prispieva k udržaniu dobrej telesnej kondície,
 • priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi.

Optimálny pomer pohybových aktivít:

 • 50 % – aeróbne pohybové aktivity (beh, cyklistika, plávanie, korčuľovanie,……)
 • 30 % – rozvoj svalovej hmoty (cvičenia vo vode, rôzne formy posilňovania,…..)
 • 20 % – koordinačné schopnosti (strečing, gymnastika, loptové hry, tenis,…..)

Nedostatok pohybu urýchľuje príznaky starnutia:

 • zmenšuje sa elasticita a výkonnosť srdcovocievneho systému,
 • zhoršujú sa dýchacie funkcie,
 • svalová sila klesá a vo veku 70 rokov dosahuje len 1/3 svojej pôvodnej hodnoty,
 • zhoršuje sa pohyblivosť kĺbov a ich stuhnutosť,
 • prehlbujú sa poruchy neurovegetatívnej regulácie (poruchy spánku, trávenia, citlivosť na teplo…).

Zdroj: ÚVZ SR