V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. máj – Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Svetová  zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“. Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity, ktorá má veľký pozitívny význam v prevencii a liečbe chronických neinfekčných ochorení, ako sú srdcovo-cievne, onkologické, kĺbové, metabolické a iné. Fyzická aktivita by mala byť našou dennou samozrejmosťou.

Aký vplyv má pohybová aktivita na naše fyzické zdravie?

 • pravidelná fyzická aktivita vedie k zvyšovaniu podielu kostrového svalstva a lepšiemu spaľovaniu energie v organizme,
 • znižuje riziko vzniku nadváhy alebo obezity,
 • zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol,
 • znižuje „zlý“ LDL cholesterol,
 • spôsobuje pokles pokojového krvného tlaku pri pravidelnom cvičení,
 • pohyb napomáha spaľovaniu a vylučovaniu škodlivín z organizmu.

Aký vplyv má pohybová aktivita na naše psychické zdravie?

 • pohyb spôsobuje prekrvenie mozgu, vnímavosť a zlepšenie pamäte,
 • vyrovnanosť, emočnú stabilitu, optimizmus,
 • zvyšuje tvorbu endorfínov v mozgu, ktoré ovplyvňujú podkôrové centrá, nazývané aj centrá pôžitku a šťastia,
 • ďalšia látka vylučujúca sa v mozgu pri pohybe je serotonín, ktorý účinkuje ako antidepresívum,
 • dostatok pohybu znižuje aj agresivitu, hnev, strach.

Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60 % dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb. Každý rok zomrie takmer 1,9 milióna ľudí na dôsledky fyzickej inaktivity.

Pričom už 30 minút fyzickej aktivity – strednej intenzity 4 až 5 dní v týždni významne redukuje riziko výskytu chronických neinfekčných ochorení.

S pohybovou aktivitou možno začať v každom veku najlepšie už od útleho detstva tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou počas celého života.

U jednotlivcov, ktorí sa pohybovej aktivite nevenujú vôbec je vhodné postupné zvyšovanie fyzickej aktivity.

Vynikajúce sú športy: plávanie, rýchla chôdza, bicyklovanie, turistika, lyžovanie, tanec, gymnastika, aerobik, cyklistika, volejbal, basketbal, hokej, hádzaná, tenis, stolný tenis, lyžovanie, kanoistika, bojové športy, jazdectvo na koni, korčuľovanie.

Minimálne 60 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity pre deti v školskom veku sú potrebné pre zdravý vývoj v oblasti fyzického a mentálneho zdravia.