V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. máj – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

Nedostatok pohybu je v súčasnosti najzanedbávanejším rizikovým faktorom civilizačných ochorení. Pritom už 30 minút pohybu päťkrát týždenne významne znižuje riziko civilizačných ochorení. Formy pohybu a telesnej aktivity sú rôzne, preto si každý môže vybrať a prispôsobiť čo najvhodnejšie svojmu veku, zdravotnému a fyzickému stavu. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60 % dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb.

Pohybová aktivita pôsobí priaznivo na všetky telesné systémy organizmu:

 • znižuje riziko srdcových ochorení a náhlych cievnych príhod
 • pohyb zlepšuje činnosť srdca
 • prispieva k rozvoju kostry a svalstva, zlepšuje svalovú silu, ohybnosť kĺbov a koordináciu
 • pozitívne ovplyvňuje krvný tlak
 • znižuje hladiny cukru, tukov a hladinu cholesterolu
 • zvyšuje imunitu (organizmus je odolnejší voči mnohým chorobám, alebo tieto choroby majú miernejší priebeh)
 • predlžuje mladosť a odďaľuje starobu
 • zlepšuje náladu a pocit radosti zo života, zlepšuje spánok, životu dáva viacej energie
 • znižuje napätie a stresy, pomáha pri úzkosti a strachu
 • zlepšuje vytrvalosť
 • pomáha proti nadváhe a obezite
 • pravidelný pohyb predlžuje aktívny vek človeka a celkovo spomaľuje proces starnutia

30 minút pravidelnej, miernej fyzickej aktivity má preventívny účinok proti rozvoju rôznych ochorení. Či je to chôdza, ľahký beh, bicyklovanie, posilňovacie cvičenia, plávanie alebo rôzne iné aktivity, treba si ich zvoliť vzhľadom na vek, pohlavie a kondíciu. Každý organizmus je individuálny, a preto je vhodné zvoliť si taký typ pohybovej činnosti, ktorá je vykonávaná bez zdravotných komplikácii, pravidelne a s radosťou. Pohyb je dôležitý vo všetkých fázach života, preto je dôležité cvičiť po celý život.