V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. október – Medzinárodný deň starších

V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov 1. október za Medzinárodný deň starších. V roku 2013 si tento deň pripomíname už po 23 krát.

Vzhľadom k tomu, že populácia starne, je dôležité venovať pozornosť témam, ktoré sa týkajú starnutia, jeho zdravotným, socio-ekonomickým a duševným aspektom. Je dôležité nezabúdať ani na problém sociálnej izolácie starších ľudí s prihliadnutím na vyššie riziko zneužívania príp. psychického aj fyzického týrania ľudí vo vyššom veku.

Pri príležitosti uvedeného významného dňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s Obecným úradom Ráztočno organizuje zdravotno-výchovnú akciu pre seniorov tejto obce. Táto sa bude konať 1. októbra 2013 v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. v priestoroch Obecného klubu. Seniori budú mať možnosť podstúpiť vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu v krvi, zmeranie krvného tlaku ako aj stanovenie BMI indexu. Na uvedené vyšetrenia bude nadväzovať individuálne poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu ako aj možnostiam aktívneho starnutia a budovania zdravých medziľudských vzťahov vo vyššom veku.