V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. október – Medzinárodný deň starších International Day of Older Persons

Zdravé starnutie je nosnou témou Svetového dňa zdravia v roku 2012, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia.

Téma súvisí s vyhlásením roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Cieľom je podnecovať a podporovať úsilie štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti zamerané na podporu aktívneho starnutia, ktoré je založené na prevencii závislosti seniorov na sociálnych, zdravotných a iných službách.

Snahou je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Prežívajú medzi nami prijatie, bezpečie a lásku, alebo sú pre nás len záťažou? Najhorší je pocit starších ľudí, že patria už len do starého železa. Veríme, že Vás tohtoročná kampaň osloví. Každá pomoc sa počíta.

STAROBA SA NÁS DOTÝKA je kampaň, ktorá chce pomáhať seniorom, aby mohli žiť čo najdlhšie vo svojom prostredí – doma.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október ako Medzinárodný deň seniorov v roku 1990 v nadväznosti na predchádzajúce iniciatívy, z ktorých najdôležitejšia bola Viedenský medzinárodný akčný plán pre problematiku starnutia.

WHO ako agentúra OSN pre zdravie sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia. Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a budujú v spoločnosti zdravotnícke a sociálne zariadenia a organizujú dobrovoľnícke a charitatívne akcie.

Zdroj: WHO

OVZ