V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. október – Medzinárodný deň starších

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október za Medzinárodný deň starších. V roku 2015 si tento deň pripomíname už po 25 krát.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako agentúra OSN pre zdravie, sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia.

Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a budujú v spoločnosti zdravotnícke a sociálne zariadenia a organizujú dobrovoľnícke a charitatívne akcie.

Zdroj: WHO