V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. október – Medzinárodný deň starších

Židovská múdrosť hovorí:

„Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel“.
„To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov“.

Karolína Světlá

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov  vyhlásilo 14. decembra 1990 1. október za Medzinárodný deň starších osôb. Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie. Je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia.

Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a budujú v spoločnosti zdravotnícke a sociálne zariadenia a organizujú dobrovoľnícke a charitatívne akcie.

Starnutie je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života každého človeka.

V priebehu starnutia dochádza k poklesu výkonnosti, pohyblivosti a rovnováhy. Starnúci človek si uvedomuje, že po fyzickej aj psychickej stránke nie je už taký výkonný, obmedzujú ho choroby, menšia mentálna výkonnosť, pozoruje na sebe viditeľné príznaky starnutia – vrásky, ochabovanie svalstva a pokožky. Hlavnými hrozbami pre zdravie starších ľudí sú: demencia, depresia, samovražednosť, zhubné nádory, kardiovaskulárne choroby, osteoporóza, inkontinencia a úrazy.

Zdravé starnutie hodnotíme ako komplexný proces, ktorý pozostáva z viacerých dôležitých zložiek, ku ktorým patria: genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita.

V súčasnosti je v Slovenskej republike 12,09 % obyvateľov vo veku nad 65 rokov, stredná dĺžka života u žien je 79 rokov, u mužov 72 rokov. Počet starších ľudí sa teda na Slovensku zvyšuje, a tým narastá potreba zabezpečiť starším ľuďom kvalitu ich života, ekonomickú a sociálnu istotu, nerušené a spokojné starnutie.