V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

Svet v posledných desaťročiach dosiahol významný pokrok, no za posledných niekoľko rokov sa smerom k oblasti HIV zastavil a zdroje sa zmenšili. Rozdelenie, rozdiely a nerešpektovanie ľudských práv umožnili HIV stať sa a zostať globálnou zdravotnou krízou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa spojila s partnermi, aby si pripomenula Svetový deň boja proti AIDS 2022 s tohtoročnou témou „Equalize“ (Zrovnoprávniť). WHO vyzýva svetových lídrov a všetkých občanov, aby uznali a riešili nerovnosti, ktoré brzdia pokrok v ukončení AIDS, aby sa zrovnoprávnil prístup k základným službám najmä pre deti, pre kľúčové populácie a ich partnerov.

Svet stále nedosiahol stanovený cieľ 90-90-90, ktorý znamená, že 90 % ľudí s HIV by malo poznať svoj HIV status, 90 % ľudí s HIV by malo dostávať účinnú liečbu a 90 % ľudí s HIV by malo dosiahnuť vírusovú supresiu (stav, kedy je vírusová nálož v tele následkom liečby veľmi nízka). HIV sa netýka iba mužov majúcich sex s mužmi, ale aj osôb žijúcich v heterosexuálnych vzťahoch. Vyzývame preto, aby sa všetky osoby, ktoré mali rizikový sexuálny kontakt, alebo intravenózne užívajú drogy, dali otestovať.

O infekcii HIV a ochorení AIDS

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie (infekcie spôsobené organizmami, ktoré za normálnych okolností ochorenie nespôsobia, lebo ich zdravý organizmus zvládne bez problémov) a onkologické ochorenia.

Vírus HIV je aj naďalej jedným z hlavných globálnych problémov verejného zdravia a doteraz si vyžiadal približne 40,1 milióna životov. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2022 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1 452 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. Z 1 189 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1071 u mužov a 118 u žien. U 143 osôb (130 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 90 úmrtí ľudí s HIV (z toho 67 v štádiu AIDS).

Testovanie infekcie HIV by ľudia s podozrením na HIV nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému. V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať liečbu. Pravidelným užívaním liečby a pravidelnými lekárskymi kontrolami sa dá dosiahnuť nedetegovateľná (nezistiteľná) vírusová nálož. Pri nedetegovateľnej vírusovej náloži je vysoká pravdepodobnosť, že osoba bude predstavovať minimálne riziko pre svojho partnera pri nechránenom sexuálnom styku. Vírus však môže po čase mutovať, a preto nedetegovateľný neznamená jednoznačne neprenosný. Práve z tohto dôvodu sa u HIV pozitívnych ľudí odporúča, aby pri sexuálnom styku používali aj kondóm, a to nielen z hľadiska ochrany druhých, ale aj seba, aby do tela nedostali prípadnú ďalšiu nálož vírusu od inej HIV pozitívnej osoby.

Existuje aj takzvaná preexpozičná profylaxia – PrEP. Ide o preventívne užívanie antivirotík, ak sa človek ešte s vírusom nestretol. V roku 2015 odporučila PrEP ako prevenciu proti šíreniu vírusu HIV aj Svetová zdravotnícka organizácia. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v roku 2021 Štandardný postup na výkon prevencie šírenia HIV infekcie v rizikovej populácii v SR, ktorý nastavuje pravidlá, ako vyberať ľudí, ktorým môže byť PrEP predpísaná.

K dispozícii je aj takzvaná postexpozičná profylaxia – PEP. Osoba, u ktorej prišlo k riziku infekcie HIV, by ju mala užiť do 48 hodín, aby sa znížila pravdepodobnosť nákazy. O PEP je možné požiadať na infekčných klinikách.

Zdroj: ÚVZ SR