1. december – Svetový deň boja proti AIDS (World AIDS Day) (od roku 1988)

AIDS je infekčná choroba. Spôsobuje ju vírus HIV, ktorý sa prenáša predovšetkým pohlavným stykom a spoločným používaním striekačiek a ihiel pri injikovaní omamných látok. Po preniknutí do organizmu HIV ničí imunitný (obranný) systém. Proti infekcii HIV a ochoreniu AIDS nie je zatiaľ účinný liek ani očkovacia látka. Je preto potrebné, aby každému boli známe základné poznatky o ochorení.

Prečo hovoriť o AIDS

Ide o život každého z nás. Ľudia s HIV sú tí, ktorí sú už infikovaní a môžu infikovať aj iných. Počiatky infekcie HIV sú málo výrazné a je potrebné vyšetrenie krvi, aby lekár mohol stanoviť o aké ochorenie vlastne ide. Pri akýchkoľvek pretrvávajúcich zmenách zdravotného stavu je potrebné poradiť sa s lekárom, najmä ak sme si vedomí, že sme sa rizikovo správali, a to aj vo vzdialenejšej minulosti.

Koho sa riziko AIDS týka

Každého kto sa vystavuje riziku infekcie, najmä pri sexuálnom styku s častým striedaním partnerov či partneriek. Nie je pravda, že AIDS je choroba len homosexuálov, narkomanov a prostitútok.

Vyšetrenie krvi

Potrebný je bežný odber krvi nalačno.

V okrese Prievidza: Vyšetrovanie anti-HIV protilátok z krvi je každému prístupné v obvodných ambulanciách, alebo špecializovaných ambulanciách kožných lekárov, príp. iných špecializovaných ambulanciách. Pokiaľ vyšetrovaný žiada anonymné vyšetrenie, je vyšetrenie vykonané anonymne. Anonymne sa vyšetrenie nemôže vykonať u darcov krvi, orgánov, spermy a materského mlieka, u utečencov resp. imigrantov a u tých, ktorí žiadajú vyšetrenie anti-HIV protilátok pri vstupe na svoje územie. Vyšetrenie krvi sa robí na oddelení klinickej biochémie v nemocnici v Bojniciach každý piatok na žiadosť ošetrujúcich lekárov a lekárov špecialistov. Je daná aj možnosť priameho odberu krvi od žiadateľa priamo v laboratóriu oddelenia klinickej biochémie. Vyšetrenie krvi indikované lekárom je hradené zo zdravotného poistenia, vyšetrenie na súkromnú žiadosť si hradí žiadateľ sám priamou platbou.

V okrese Partizánske: Postup je obdobný s tým, že krv je z oddelenia klinickej mikrobiológie zasielaná na vyšetrenie do Trenčína.

Kedy ísť na vyšetrenie

Vyšetrenie spočíva na dôkaze protilátok voči vírusu HIV v krvi, ktoré sa vytvoria za niekoľko týždňov až mesiacov po vniknutí vírusu do organizmu. Preto vyšetrenie krvi skôr ako tri mesiace po rizikovom kontakte nemusí mať význam. Poraďte sa so svojim lekárom. Ani opakované vyšetrenie však pred nákazou neochráni.

Život s HIV

Ľudia s HIV môžu roky normálne žiť a pracovať bez akýchkoľvek chorobných príznakov. Bezpríznakové obdobie sa môže predĺžiť úpravou životosprávy a zvýšenou starostlivosťou o zdravie. Postihnutý však o infekcii musí vedieť. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité uvedomiť si, že človek s HIV aj roky nemusí vedieť o tom, že je infikovaný a je pritom prameňom nákazy pre druhých.

Kde vziať istotu

V zodpovednosti za to ako sa správame. Sexuálny pomer s niekým, koho zdravotný stav nepoznáme, treba vždy prinajmenšom „poistiť“ správnym použitím prezervatívu. Zníži sa tým riziko prípadnej nákazy a to nie len HIV, ale aj iných ochorení, prenášaných pohlavným stykom, ktoré uľahčujú infekciu HIV.

Kedy sa nemôžete nakaziť

Vírus HIV – príčina AIDS – sa neprenáša „ľahko“. Nemôžeme sa infikovať pri bežnom kontakte. HIV sa neprenáša podaním rúk, spoločným stravovaním, na WC, v sprchách, saunách a bazénoch. Nie je nebezpečný ani spoločenský bozk. Nedokázal sa prenos HIV hmyzom.

Ako sa HIV prenáša

HIV sa prenáša nechráneným pohlavným stykom s infikovanou osobou, jej krvou alebo z infikovanej matky na dieťa počas tehotenstva a pôrodu. V krvi, sperme a pošvovom výlučku je množstvo vírusu dostatočné na prenos nákazy. Vírus sa dokázal aj v materskom mlieku.

Ako sa chrániť

Nákaze sa dá predísť. Najlepšie partnerskou vernosťou alebo zdržanlivosťou. Riziko nákazy výrazne znižuje dôsledné používanie prezervatívu. Tí z nás, ktorí sa nesprávajú rizikovo, nemusia sa choroby obávať.

Oddelenie výchovy ku zdraviu