1. december – Svetový deň AIDS

Počet HIV pozitívnych ľudí na Slovensku v posledných rokoch stále pribúda

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tohtoročnej kampani nazvanej #myrighttohealth (moje právo na zdravie), trvajúcej od novembra až do 1. decembra, sa odborníci zaoberali problémami, na ktoré narážajú osoby na celom svete, keď chcú uplatniť svoje právo na zdravie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.

Nových prípadov HIV infekcie na Slovensku stále pribúda. Za posledné tri roky sa dokonca zaznamenal historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku (80 až 90 ľudí ročne).
Najviac infikovaných žije vo veľkých mestách, najvyšší výskyt je v Bratislavskom kraji. Slovensko však naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším počtom prípadov HIV infekcie.
Výskyt HIV/AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do 30. 6. 2017 ich celkovo zaznamenali u 934 ľudí, z toho Slovákov bolo 792 a zvyšok cudzinci. Asi u 100 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 64 HIV infikovaných ľudí, z toho 49 v štádiu AIDS.
HIV infekciou sa väčšinou nakazia muži majúci nechránený pohlavný styk s mužmi. Za celé sledované obdobie takto ochoreli vo viac ako 64 percentách. Heterosexuálnym nechráneným stykom sa infekcia preniesla v takmer 23 percentách, injekčným užívaním drog v asi dvoch percentách. V desiatich percentách nebol spôsob prenosu stanovený.
HIV vírus vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ale podávaním liekov možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu.
Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív – asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.
Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prístupné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robí Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej Republike (RÚVZ Prievidza vyšetrenia nerealizuje).
Zdroj: tasr.sk; teraz.sk