Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 12. týždeň 2023

V 12. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 22.03.2023 do 24.03.2023 vrátane.
  2. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.03.2023 do 31.03.2023 vrátane.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rumunsku, vo Francúzsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Svetový deň vody 2023

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8.00 do 11.30 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Dusičnany sú látky obsiahnuté v pôde, do ktorej sa dostávajú prostredníctvo hnojív, chemických postrekov,  priesakmi vôd z nebezpečných hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z neodborne vybudovaných žúmp, poškodenej a netesniacej kanalizácie. V malom množstve prenikajú do zdrojov pitnej vody, ich zvýšený výskyt v pitnej vode však môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný. Zistiť zdroj kontaminácie pitnej vody v studniach je zvyčajne obtiažne, nakoľko dusičnany prúdia podzemnou vodou a zdroj môže byť od studne rôzne vzdialený. Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný produkt v dusíkovom cykle buď biochemickou redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amoniakálneho dusíka. Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.

Zdravotné nebezpečenstvo týchto látok spočíva v tom, že dusitany v ľudskom organizme majú schopnosť viazať sa na hemoglobín, čo je látka zodpovedná za prenos kyslíka do tkanív. Za prítomnosti dusitanov krvi sa tvorí methemoglobín, ktorý schopnosť prenosu kyslíka stráca. Nedostatočná dodávka kyslíka do tkanív sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť už ku smrti. Tento stav je nebezpečný predovšetkým pre dojčatá (hlavne do 3. mesiaca veku), u ktorých je príčinou porúch vo vývine centrálneho nervového systému a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Takýto stav môže vzniknúť pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.

TÝŽDEŇ MOZGU (13. – 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele – umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť  vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre prežitie plnohodnotného života.

Významnú úlohu v tom, ako bude mozog pracovať počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred, okolo a krátko po narodení. V tom čase je mozog najtvárnejší a najcitlivejší voči stimulácii, rané zážitky preto môžu významne ovplyvniť ďalší život jednotlivca.
Celý text »

4. marec – Svetový deň obezity 2023 Rozprávajme sa o obezite

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite.

Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.

Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity – napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.
Celý text »

Svetový deň obezity 2023:
Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, zapojte sa do výtvarnej súťaže, ktorá súvisí so Svetovým dňom obezity, ktorý každoročne pripadá na 4. marec.

V našom každodennom živote je dôležité robiť také rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú predchádzať obezite – obezita je totiž ochorenie, ktoré prináša veľa zdravotných komplikácii a naše telo ňou trpí. Zdravšie rozhodnutia sú častokrát jednoduché a účinné. Počas dňa jedzte čo najviac zeleniny a hýbte sa. Kvalitne sa vyspite a neseďte dlho pred televízorom, mobilom či počítačom.

Budeme sa tešiť, ak sa zapojíte do výtvarnej súťaže a ukážete nám, ako sa pozeráte na zdravý jedálniček a život práve vy. Ak žijete zdravo už ako školáci, je to dobrý začiatok, pretože si zdravý životný štýl ľahšie udržíte aj ako dospelý.
Celý text »

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 8. týždeň 2023

V 8. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. Špeciálna základná škola Handlová. Opatrenie platné od 21.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.
  2. Základná škola Čavoj. Opatrenie platné od 22.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.
  3. SOŠ J.Kalinčiaka1, Prievidza – II.B. Opatrenie platné od 23.02.2023 do 24.02.2023 vrátane.

posledná aktualizácia: 23.02.2023/10:36

Svetový deň boja proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname od roku 2002. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o rakovine a o tom, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť. Zvýšiť povedomie o rizikových faktoroch rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice, o možnostiach ich prevencie a zásadách zdravého životného štýlu.
Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, je jednou z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí.


Celý text »

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 5. týždeň 2023

V 5. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 1.trieda MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 31.01.2023 do 03.02.2023 vrátane.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 4. týždeň 2023

V 4. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  2.  1.trieda MŠ Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  3. MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
  4. MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.

posledná úprava: 25.01.2023/14:17