»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Informácie o COVID-19

korona ehranica formulár

Kliknutím na obrázok otvoríte online formulár.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.
V prípadne otázok kontaktujte RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach s územnou pôsobnosťou okresov Prievidza a Partizánske pondelok – štvrtok 08.00-14.00 a piatok 08.00-13.00 na tel. čísle 046/519 20 26. V prípadne nedostupnosti volania, môžete použiť email adresu koronavirus@ruvzpd.sk.

Vývoj ochorenia Covid-19 v okrese Prievidza a Partizánske:

Prievidza Partizánske
Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych
január 1211 1957 419 1177
február 1379 2932 373 1005
marec 1182 1475 240 419
apríl 528 417 132 191
máj 90 114 19 14
jún 25 33 11 18
júl 9 2 1 1
august 39 9 3 3
september 343 66 113 30
október 1156 300 344 73

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

046/519 20 26

alebo na e-mail adrese:

koronavirus@ruvzpd.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00 a Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19, ktoré sa nachádzajú na stránke ruvzpd.sk – www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na Slovensku  www.korona.gov.sk.

posledná úprava: 18.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 268 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

268/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 48. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.B a 1.C MŠ Ul. Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 2. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 3. 2.A, 1.odd. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 4. 1.D, 4.A, 4.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 5. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 6. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 08.12.2021 vrátane.
 7. MŠ Ul. A. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 8. 5.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 9. Kvinta, IV.A, I.C, III.B, oktáva A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 10. 1.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 11. 2. trieda MŠ Oslany .
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 12. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 13. 2.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 14. MÚDRE SOVIČKY Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 15. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 16. 7.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 17. 9.A, 9.B, 6.B, 4.B a 8.B ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 18. 7.B Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 19. 1.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 20. 1.A a 8.A ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 21. Piaristická základná škola a Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 22. 1.A a 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 23. 7.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 24. 2.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 25. 2.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 26. 2.A a 4.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 27. 5.B a 9.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 28. trieda Včielky MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 29. 6.B Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 30. 6.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 31. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 32. 9. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 33. Detské jasle Slniečkovo, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 34. I.E, IV.F Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 35. 1.A Špeciálna MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 36. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 37. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 38. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 39. 2.A, 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 40. ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 41. MŠ Obuvnícka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 42. 2.A SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 30.11.2021/13:18

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 264 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

264/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 263 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

263/2021 V. v. SR (PDF, 238 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 262 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

262/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 261 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

261/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

Usmernenie – Fungovanie v 3. stupni ohrozenia

1. Tréningy mládežníckych registrovaných športových klubov (nevzťahuje sa § 2 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 258), vianočné trhy, iné pohybové voľnočasové aktivity (pilates, zumba, aerobic, bodyart, joga atď.), voľnočasové krúžky, ktoré nespadajú pod rezort školstva – ÁNO pri nasledovných variantoch:

Platí vyhláška č. 258 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozené verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí:

 • Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám sa nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí v územných okresoch 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u dodržať kapacitu max. 6 osôb v režime OTP – viď § 2 ods. 2, písm. a).
 • Alebo hromadné podujatie do 50 osôb v režime OP – viď  §2 ods. 3, písm. a)

Zároveň platí:

 • Nutnosť usporiadateľa archivovať zoznam účastníkov po dobu 2 týždňov (aj pri počte 6 osôb)
 • Pri podujatí do 50 osôb je potreba udalosť nahlásiť aj na RÚVZ 48h pred začatím
 • Testovanie musí byť zabezpečené oficiálnymi testami RT-PCR, LAMP testy, antigénové testy, čiže nie samotesty

2. fitness – ako prevádzka kde sa poskytuje posilňovanie na ťažkých strojoch – NIE

 • V prípade, že by tam vykonávali aj inú činnosť ako posilňovanie  (voľnočasové športové aktivity) – NIE (prevádzky fitness centier zakázané z vyhlášky č. 259)
 • Ak by fungovali spôsobom za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových profesionálnych klubov podľa § 2 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 258ÁNO (musí sa preukázať nejakou zmluvou o spolupráci)

3. Ak ide o voľnočasové športové aktivity na ľubovoľnej ploche bez prevádzkovateľa a bez nutnosti prenájmu (napr. vonkajšie verejné športoviská) – bez režimu, nakoľko sú tieto plochy mimo kompetencií orgánov verejného zdravotníctva v SR.

4. Aj keď športové podujatia patria zároveň aj pod vyhlášku upravujúcu prevádzky, tým, že sú osobitne riešené v zmysle vyhlášky o hromadných podujatiach – neriešime plochu ale počet osôb v zmysle vyhlášky 258. Samozrejme treba individuálne posúdiť. Iná situácia by bola v prípade do 50 osôb, tu treba prihliadať aj na počet zákazníkov na plochu podľa vyhlášky 259 (čiže aby sa ich veľa nesústredilo na malý priestor), čiže individuálne posúdiť

5. Vo vyhláške 259 vypadli z esenciálnych prevádzok – služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce. Čiže radia sa podľa § 9 ods. 2, písm. c) vyhlášky č. 259 v režime OTP

6. Wellness (nemáme definíciu v zákone, ale posudzovať ako mokré prevádzky – vírivky, sauny). V prípade masáží, ak sú poskytované ako samostatná prevádzka poskytujúca takúto službu a zároveň nie je to služba, ktorá je súčasťou wellness – môže fungovať podľa § 5 vyhlášky 259.

Karanténne opatrenia – škola

V 47. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9.tr. ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 2. 1.PSA a 1.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 3. 2.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 4. 3.B a 1.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 5. 9.A Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 7. 4.tr.MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 8. Materská škola Livinské Opatovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 9. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 10. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 11. 3.A Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 12. 4.A, 6.A, 9.A Súkromná spojená škola Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 13. 4.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 14. I.CP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 15. II.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 16. 5.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 17. 5. roč. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 18. 3.trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 19. 5.C Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 20. 9.B ZŠ P.J.Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 21. 2.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 22. MŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 23. ZŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 24. 4.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 25. 3.G a sekunda Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 26. ZŠ Nitrica II. stupeň.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 27. 7.D a 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 28. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 29. 5.B, 9.B, dievčatá z 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 30. III.A Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 31. III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 32. MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 34. 6.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 35. 5.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 36. Veľké Sovičky, Súkromná MŠ Perinkovo, Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 37. 2.B ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.12.2021 vrátane.
 38. 3.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 39. 1. tr ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 40. II.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 41. 3.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 42. 8.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 43. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 44. 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 45. MŠ Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 46. 4.B a 1.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 47. 3.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 48. 5.trieda MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 49. 7.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 50. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 51. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 52. 2.trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 53. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 54. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 55. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 56. 5.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 57. 6. a 9.trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 58. MŠ Nedanovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 59. 6.trieda MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 60. 7.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 61. 5.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 62. 8.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 63. 2 tr. a 4 tr. MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 64. 1.A, 1.B, 2.D a 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 65. 3.trieda a 4 trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 66. 3.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 67. 1.odd. ŠKD ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 68. II.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 69. 6.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 70. 9.A, 6.A ZŠ P. Šafárika, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 71. MŠ Kľačno.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 72. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 73. Prima, Tercia, Kvinta, Oktáva, 4.G Piaristické gymnázium F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 74. 6.A, 2.B, 2.A, 4.A, 8.A Piaristická ZŠ F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 75. 4.B Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 76. 7.trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 77. 1.stupeň ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 78. 1.A -strojárstvo, logistika SOŠ J. A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 79. 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 80. 1.A a 1.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 30.11.2021/13:05

Vyhláška ÚVZ SR č. 260 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

260/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 259 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

259/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 263/2021 zo dňa 24. novembra 2021.