»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Informácie o COVID-19

korona ehranica formulár

Kliknutím na obrázok otvoríte online formulár.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.
V prípadne otázok kontaktujte RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach s územnou pôsobnosťou okresov Prievidza a Partizánske pondelok – štvrtok 08.00-14.00 a piatok 08.00-13.00 na tel. čísle 046/519 20 26. V prípadne nedostupnosti volania, môžete použiť email adresu koronavirus@ruvzpd.sk.

Vývoj ochorenia Covid-19 v okrese Prievidza a Partizánske:

Prievidza Partizánske
Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych
január 1211 1957 419 1177
február 1379 2932 373 1005
marec 1182 1475 240 419
apríl 528 417 132 191
máj 90 114 19 14
jún 25 33 11 18
júl 9 2 1 1
august 39 9 3 3
september 343 66 113 30
október 1156 300 344 73
november 3918 1348 1651 449

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

046/519 20 26

alebo na e-mail adrese:

koronavirus@ruvzpd.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00 a Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19, ktoré sa nachádzajú na stránke ruvzpd.sk – www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na Slovensku  www.korona.gov.sk.

posledná úprava: 20.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

6/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

5/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

4/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

3/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.B trieda MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.01.2022 vrátane.
 2. 4.A trieda ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 3. 1.A, 2.B, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 5. 4.B trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 6. 4.C elektrotechnika SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 7. I.trieda MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 8. 4. trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 9. 7. C. trieda Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 10. 1. roč. a 2.roč.ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 11. 3. trieda (lienka), MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 12. 3.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 13. 4. trieda Lienky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 14. 2.B mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 16. 2.C a 2.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 17. 7.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 18. 9.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 19. 8.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 20. 8.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 21. 5.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. 2.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.1.2022 vrátane.
 23. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 24. 2.C a 3.A SOŠ obchodu a služieb, J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 25. 4. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 26. 7.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 27. 4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 28. 2.K odbor murár a I.II. L stavebná výroba SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 29. 4.A trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 30. Materská škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 1.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 32. Trieda hruštičky MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022
 33. Trieda hrozienka MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 34. 1.J mechanik opravár – študenti odborného výcviku SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 35. 1.F trieda SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 36. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 38. 6. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 39. V.D. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 40. 1.A . Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 41. 5.B ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 42. 2.tr. a 5.tr. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 43. 9.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 44. 8.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 45. 1. a 2. trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 6.A, 7.A, 8.A trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. MŠ Kľačno. Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 48. 4.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 3.A a 3.B Cirkevná ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 2.B  a 5.A trieda ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 3.B trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 52. 1.A trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 53. MŠ Pažiť.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 54. MŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 21.01.2022/12:43

Očkovací kalendár na rok 2022 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Vyhláška ÚVZ SR č. 2 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

2/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 5/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Karanténne opatrenia – škola

V 2. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 6. trieda MŠ Ul. Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.01.2022 vrátane.
 2. 3.A trieda MŠ D. Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 3. 2.J teoretická trieda SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 5. 8.C ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.1.2022 vrátane.
 6. 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 7. 2. trieda – včielky MŠ Ul. školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 8. 6.B trieda ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 9. MŠ – 3 trieda MŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 10. 3.A a časť detí ŠKD z 1.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 11. IV. B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 18.01.2022/09:06

Vyhláška ÚVZ SR č. 1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

1/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 6/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky: