»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Informácie o COVID-19

korona ehranica formulár

Kliknutím na obrázok otvoríte online formulár.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.
V prípadne otázok kontaktujte RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach s územnou pôsobnosťou okresov Prievidza a Partizánske pondelok – štvrtok 08.00-14.00 a piatok 08.00-13.00 na tel. čísle 046/519 20 26. V prípadne nedostupnosti volania, môžete použiť email adresu koronavirus@ruvzpd.sk.

Vývoj ochorenia Covid-19 v okrese Prievidza a Partizánske:

Prievidza Partizánske
Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych Počet PCR pozitívnych Počet Ag pozitívnych
január 1211 1957 419 1177
február 1379 2932 373 1005
marec 1182 1475 240 419
apríl 528 417 132 191
máj 90 114 19 14
jún 25 33 11 18
júl 9 2 1 1

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

046/519 20 26

alebo na e-mail adrese:

koronavirus@ruvzpd.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00 a Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19, ktoré sa nachádzajú na stránke ruvzpd.sk – www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

Telefonické info linky (niektoré s prevádzkou 24h) a e-mail adresy pre verejnosť na jednotlivých RÚVZ v SR.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na Slovensku  www.korona.gov.sk.

posledná úprava: 18.8.2021

Karanténne opatrenia – škola

V 37. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. V. trieda ZŠsMŠ Žabokreky nad Nitrou zb dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.9.2021 vrátane.
 2. IV. A trieda ZŠ Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.9.2021 vrátane.
 3. IV. A trieda ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.9.2021 vrátane.
 4. VIII. A trieda ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.9.2021 vrátane.
 5. II.B trieda Obchodná Akadémia, F. Madvu 2, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.

aktualizované: 17.09.2021/12:12

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Ústne zdravie má mnohostrannú úlohu a zahŕňa schopnosť rozprávať, smiať sa, rozoznávať  vône, ochutnávať, dotýkať sa, žuvať, prehĺtať a pociťovať rozsah emócií prostredníctvom výrazov tvárovej mimiky s dôverou a bez bolesti, bez nepohody a ochorení v ústnej dutine a tvárovej oblasti (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie).

Ústne zdravie:

 • nevyskytuje sa izolovane, ale je dôležitou súčasťou celkového zdravia, fyzickej a duševnej pohody človeka,
 • významne prispieva k celkovému zdraviu a pocitu zdravia. Ak sa v ústach vyskytujú neliečené ochorenia, tieto sú príčinou ochorení alebo zhoršujú už existujúce ochorenie iného orgánu ľudského organizmu,
 • odráža fyziologické, sociálne a psychologické faktory, ktoré sú základné pre kvalitu života,
 • je ovplyvnené zmenenými skúsenosťami jednotlivcov, vnímaním, očakávaniami a schopnosťou prispôsobiť sa situáciám.
 • jeho kvalitu dokážeme udržať dokonale realizovanými preventívnymi opatreniami.


Celý text »

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí známych, ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS), ktorý si pripomíname 9. septembra.

Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

 • netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť,
 • nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti,
 • užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné,
 • pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie –  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu.

Treba vedieť, že:

 • neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva,
 • pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac žena pije, tým je riziko vyššie.

Zdroj: ÚVZ SR

Vyhláška ÚVZ SR č. 247 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

247/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. septembra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 36. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. trieda ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 17.9.2021 vrátane.
 2. VI. A trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 17.9.2021 vrátane.
 3. V. B trieda ZŠ Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.9.2021 vrátane.
  VII. A trieda z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 17.9.2021 vrátane.

posledná úprava: 8.9.2021/07:59

Aj jedlé huby sa môžu skaziť a spôsobiť sekundárne otravy hubami

Živá príroda (živé organizmy; biológia) sa tradične delili binomicky na ríšu rastlín a ríšu živočíchov. Dnes sa podľa presných biologických molekulových genetických štúdií rozlišujú tri samostatné ríše (trinomické delenie biológie):

 1. rastliny (flóra, botanika);
 2. huby (fungi, eumycota, mykológia);
 3. živočíchy (fauna; zoológia).

Huby tvoria teda samostatnú ríšu, nepatria medzi rastliny, ale aj zložením majú skôr bližšie k živočíchom. Jedlé huby pri správnej tepelnej kuchynskej úprave sú racionálnou potravinou s nízkou energetickou hodnotou a vysokou biologickou hodnotou.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 244 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

244.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. augusta 2021.

Manuál k aktualizovanému COVID automatu

Aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.

V manuáloch prevádzkovatelia nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne. Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov.

Prevádzkovatelia v manuáloch nájdu aj informácie k používaniu aplikácie OverPass –  https://slovenskoit.sk/overpass

Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, bude výnimočne v samostatný termín.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 3. septembra 2021 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)
Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 30. augusta 2021 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Maďarsku. Ide o nasledujúci výrobok: