Vyhláška ÚVZ SR 67/2020 – izolácia pozitívnych osôb a karanténa osôb v úzkom kontakte s pozitívnou osobou

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Táto vyhláška ustanovuje:

a) izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19,
b) karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.

 

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Informácie o COVID-19

korona ehranica formulár

Kliknutím na obrázok otvoríte online formulár.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.
V prípadne otázok kontaktujte RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach s územnou pôsobnosťou okresov Prievidza a Partizánske pondelok – štvrtok 08.00-14.00 a piatok 08.00-13.00 na tel. čísle 046/519 20 26. V prípadne nedostupnosti volania, môžete použiť email adresu koronavirus@ruvzpd.sk.

počet spracovaných ochorení na COVID 19 k 31.12.2020 vrátane Ag testovaných osôb
Údaje do 31.12.2020 Okres Prievidza Okres Partizánske
Počet pozitívnych 5796 1494
Počet vyzdravených 4213 1023

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

046/519 20 26

alebo na e-mail adrese:

koronavirus@ruvzpd.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00 a Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19, ktoré sa nachádzajú na stránke ruvzpd.sk – www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

Telefonické info linky (niektoré s prevádzkou 24h) a e-mail adresy pre verejnosť na jednotlivých RÚVZ v SR.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na Slovensku  www.korona.gov.sk.

posledná úprava: 4.8.2020

Karanténne opatrenia – škola

V 4. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Trieda 3 – 6 ročných detí MŠ Malá Okružná, Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.01.2021 do 31.01.2021 vrátane.
 2. MŠ Ul. Svätoplukova Nováky z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 26.01.2021 do 04.02.2021 vrátane.
 3. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.1.2021 do 5.2.2021 vrátane.

Posledná úprava: 26.01.2021/10:44

Vyhláška ÚVZ SR č. 14/2021 – režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhláška ÚVZ SR č. 13/2021 – obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5, 071 01 Prievidza  z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.01.2021 do 30.01.2021 vrátane.

Očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Vyhláška ÚVZ SR 7/2021 – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán na Cypre. Ide o nasledujúci výrobok:

Vyhláška ÚVZ SR – Vyhláška č. 43. a 45.

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 1 – 4 ročník Súkromná spojená škola,  Falešníka 5 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 2. Základná škola s materskou školou Valaská Belá z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia ZŠ od 10.12.2020 do 20.12.2020, MŠ od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 3. MŠ – II. trieda ZŠ s MŠ Chynorany  z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.   
 4. Nový domov Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 5. Súkromná materská škola a jasle Perinkovo, Chrenovec – Brusno 367 z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 6. MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 7. Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka ul. Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 8. 1 – 4 ročník Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 9. Materská škola, Ul. Pionierov  82/6 Kanianka z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.
 10. 2.A. trieda Základná škola Chynorany, ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 16.12.2020/11:19