Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Informácie o COVID-19

korona ehranica formulár

Kliknutím na obrázok otvoríte online formulár.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné vyplniť vyššie uvedený online formulár.
V prípadne otázok kontaktujte RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach s územnou pôsobnosťou okresov Prievidza a Partizánske pondelok – štvrtok 08.00-14.00 a piatok 08.00-13.00 na tel. čísle 046/519 20 26. V prípadne nedostupnosti volania, môžete použiť email adresu koronavirus@ruvzpd.sk.

Vývoj ochorenia Covid-19 v okrese Prievidza a Partizánske:

počet spracovaných ochorení na COVID 19 v roku 2021
Údaje do 12.2.2021 Okres Prievidza Okres Partizánske
Počet PCR pozitívnych 1587 513
Počet Ag pozitívnych 2740 1551

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našom tel. čísle:

046/519 20 26

alebo na e-mail adrese:

koronavirus@ruvzpd.sk

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby, ktorá je Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00 a Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19, ktoré sa nachádzajú na stránke ruvzpd.sk – www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

Telefonické info linky (niektoré s prevádzkou 24h) a e-mail adresy pre verejnosť na jednotlivých RÚVZ v SR.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na Slovensku  www.korona.gov.sk.

posledná úprava: 4.8.2020

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 20.02.2021 do 05.03.2021 vrátane.
 2. 1.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.
 3. Centrum pre deti a rodiny Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.2.2021 do 07.03.2021 vrátane.
 4. 3.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 24.02.2021 do 09.03.2021 vrátane.
 5. 4.A.,4.E.,4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 6. Trieda detí vytvorená pre rodičov kritickej infraštruktúry MŠ Ul. Banícka, Lehota pod
  Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.2.2021 do 5.3.2021 vrátane.
 7. Skupina žiakov odboru autoopravár – mechanik SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 25.2.2021/09:26

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.,4., 5. a 6. trieda MŠ Ul. J. Matušku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02.2021 do 1.3.2021 vrátane.
 2. 1. a 2. trieda Materská škola pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02. do 01.03.2021 vrátane.

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 12.2.2021.
Celý text »

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2020 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska za celý rok 2020.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 64 – karanténne povinnosti po vstupe na územie SR

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška ÚVZ SR č. 49

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Vyhlášky ÚVZ SR účinné od 8.2.2021

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 64/2021

42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Karanténne opatrenia – škola

V 6. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II. trieda Materskej školy Ul. SNP 27 Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 06.02.2021 do 15.02.2021 vrátane.
 2. Materská škola Ul. Školská 748/1 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 06.02.2021 do 15.02.2021 vrátane.
 3. I. odd. ambulantná forma starostlivosti Centrum sociálnych služieb DOMINO Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 05.02.2021 do 14.02.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.02.2021/11:31

Otvorenie školských zariadení

Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi, RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach neodporúča zriaďovateľom školských zariadení zahájiť vyučovací proces v čase od 8.2.2021 do 21.2.2021 vrátane.

Povolená je len prevádzka materských škôl a školských klubov pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.