Objednávky, faktúry, zmluvy, pohľadávky

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Pohľadávky

Pohľadávky neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní ku dňu 30.11.2019. (xml)

A. Zoznam dlžníkov zo zmluvných vzťahov

P.č.DlžníkIČOInterné
číslo
SlužbaDátum
splatnosti
Výška
pohľadávky
Upomienka 1
dátum:
Upomienka 2
dátum:
Poznámka
1.BALE s.r.o., Prievidza36338885192/1/17rozbor vody28.09.2017156,906.02.2018
2.BALE s.r.o., Prievidza36338885283/1/17rozbor vody29.12.2017104,606.02.2018
3.Žaneta Kravecová4064795154/1/19rozbor vody22.03.2019156,9

B. Zoznam dlžníkov zo správneho konania

P.č.DlžníkIČOInterné
číslo
Správne
konanie
Dátum
splatnosti
Výška
pohľadávky
Poznámka
1.CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2015/1156-PPL/5406pokuta11.09.20155000konsolidácia
2.ZARPA-SK, s.r.o., Pravenec45703671B/2016/15/02096-PPL/80pokuta08.03.2016300konsolidácia
3.Emília Dvončová - EMIDA, Partizánske33566224B/2016/1802-PPL/8035pokuta23.12.2016300konsolidácia
4.proti.free.gastro s.r.o. Pažiť, Partizánske47921749B/2017/00764-HV/5459pokuta27.10.2017200splátkový kalendár
5.CRYSTAL SERVIS36811289B/2017/1344-PPL/6080pokuta29.11.2017300konsolidácia
6.RIFIDIN ALIU, Topoľčany17767725B/201701395-HV/005768náhrada nákladov23.10.201794,6konsolidácia
7.RIFIDIN ALIU, Topoľčany17767725B/201701534-HV/007652pokuta27.11.2017500konsolidácia
8.Vladimír Ivan, Handlová41058089B/2017/1652-PPL/7432pokuta15.01.2018150konsolidácia
9.CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/881-PPL/4518pokuta30.07.2018300konsolidácia
10CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/882-PPL/4521pokuta30.07.201810000konsolidácia
11. CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/910-PPL/4641pokuta06.09.2018600konsolidácia
12.DELIGREK s.r.o., Prievidza47948761B/2018/00750-HV/005355pokuta11.10.2018500konsolidácia
13.ADEST, a .s., Rybany 34112961B/2018/01296-PPL/5933pokuta26.10.20182000konsolidácia
14.Vladimír Ivan, Handlová41058089B/2018/1706-PPL/7668pokuta03.01.2019300konsolidácia
15.STROJÁRNE PKH, a.s., Banská Bystrica36330230B/2019/0254-PPL/1775pokuta27.05.2019300konsolidácia
16.Mgr. Marta Tóthová, Žilina33864951B/2019/00455-HŽP/4599pokuta23.09.2019300konsolidácia
17.PAMAS SK s.r.o., Bratislava51995905B/2019/0414-HV/5883náhrada nákladov17.10.201952,3upomienka

Poznámka: Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony. Zoznam sa aktualizuje 1x mesačne k 30. dňu mesiaca.
Informácie o aktuálnej výške dlhu dlžníka podá finančná učtáreň, číslo tel. 046/5192016.