Objednávky, faktúry, zmluvy, pohľadávky

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Pohľadávky

Pohľadávky neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní ku dňu 31.7.2019. (xml)

A. Zoznam dlžníkov zo zmluvných vzťahov

P.č.DlžníkIČOInterné
číslo
SlužbaDátum
splatnosti
Výška
pohľadávky
Upomienka 1
dátum:
Upomienka 2
dátum:
Poznámka
1.BALE s.r.o., Prievidza36338885192/1/17rozbor vody28.09.2017156,9006.02.2018
2.BALE s.r.o., Prievidza36338885283/1/17rozbor vody29.12.2017104,6006.02.2018
3.Žaneta Kravecová4064795154/1/19rozbor vody22.03.2019156,90
4.FORTISCHEM a. s.4669387430/1/19rozbor vody22.05.2019120,60

B. Zoznam dlžníkov zo správneho konania

P.č.DlžníkIČOInterné
číslo
Správne
konanie
Dátum
splatnosti
Výška
pohľadávky
Poznámka
1.CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2015/1156-PPL/5406pokuta11.09.20155 000,00konsolidácia
2.ZARPA-SK, s.r.o., Pravenec45703671B/2016/15/02096-PPL/80pokuta08.03.2016300,00konsolidácia
3.Emília Dvončová - EMIDA, Partizánske33566224B/2016/1802-PPL/8035pokuta23.12.2016300,00konsolidácia
4.proti.free.gastro s.r.o. Pažiť, Partizánske47921749B/2017/00764-HV/5459pokuta27.10.2017200,00splátkový kalendár
5.CRYSTAL SERVIS36811289B/2017/1344-PPL/6080pokuta29.11.2017300,00upomienka
6.RIFIDIN ALIU, Topoľčany17767725B/201701395-HV/005768náhrada nákladov23.10.201794,60upomienka
7.RIFIDIN ALIU, Topoľčany17767725B/201701534-HV/007652pokuta27.11.2017500,00upomienka
8.Vladimír Ivan, Handlová41058089B/2017/1652-PPL/7432pokuta15.01.2018150,00upomienka
9.CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/881-PPL/4518pokuta30.07.2018300,00upomienka
10CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/882-PPL/4521pokuta30.07.201810 000,00upomienka
11. CRYSTAL SERVIS,s.r.o.Dubnica n/Váhom36811289B/2018/910-PPL/4641pokuta06.09.2018600,00upomienka
12.DELIGREK s.r.o., Prievidza47948761B/2018/00750-HV/005355pokuta11.10.2018500,00upomienka
13.ADEST, a .s., Rybany 34112961B/2018/01296-PPL/5933pokuta26.10.20182 000,00
14.Vladimír Ivan, Handlová41058089B/2018/1706-PPL/7668pokuta03.01.2019300,00
15.STROJÁRNE PKH, a.s., Banská Bystrica36330230B/2019/0254-PPL/1775pokuta27.05.2019300,00

Poznámka: Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony. Zoznam sa aktualizuje 1x mesačne k 30. dňu mesiaca.
Informácie o aktuálnej výške dlhu dlžníka podá finančná učtáreň, číslo tel. 046/5192016.