Kontakt

Úradné hodiny

Pondelok – Štvrtok  8.00-11.30 12.30-14.00
Piatok  8.00-11.30 12.30-13.00

Adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8
972 01 Bojnice

tel.: 046/5192011
fax: 046/5192012
e-mail: ruvzpd@ruvzpd.sk

IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

Oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa môžete na adrese: korupcia@ruvzpd.sk.

Mapka

Abecedný zoznam pracovníkov úradu s telefónnymi číslami e-mail adresami

Priamy kontakt na oddelenia úradu nájdete v sekcií hlavného menu Úrad.

MenoTelefóne-mail
Mgr. Dušana Adamcová046/5192023dusana.adamcova@ruvzpd.sk
Ing. Monika Bednárová046/5192070monika.bednarova@ruvzpd.sk
Michal Bellovič046/5192048michal.bellovic@ruvzpd.sk
Ján Bielik046/5192059jan.bielik@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Bieliková046/5192051zuzana.bielikova@ruvzpd.sk
Martina Bieliková046/5192046martina.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Viera Botková046/5192020viera.botkova@ruvzpd.sk
MVDr. Lucia Briatková046/5192067lucia.briatkova@ruvzpd.sk
Ing. Tatiana Fajerová046/5192070tatiana.fajerova@ruvzpd.sk
Viera Gáliková
Adriana Gálisová046/5192047adriana.galisova@ruvzpd.sk
Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA046/5192022karol.gerdenich@ruvzpd.sk
Magdaléna Gorelová046/5192042magdalena.gorelova@ruvzpd.sk
Tatiana Hanáková046/5192011tatiana.hanakova@ruvzpd.sk
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.sk
Ing. Magdaléna Hohošová046/5192049magdalena.hohosova@ruvzpd.sk
Ing. Katarína Horváthová Trúchla046/5192034katarina.horvathova@ruvzpd.sk
Mgr. Peter Humaj046/5192061peter.humaj@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Chlpeková046/5192023zuzana.chlpekova@ruvzpd.sk
Ing. Lenka Keratová046/5192031lenka.keratova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
Ing. Adriana Kluvancová046/5192067adriana.kluvancova@ruvzpd.sk
Mgr. Katarína Koryťáková046/5192016katarina.korytakova@ruvzpd.sk
Mgr. Emília Kotianová Rendeková046/5192053emilia.rendekova@ruvzpd.sk
Marta Kratochvílová046/5192014marta.kratochvilova@ruvzpd.sk
Bc. Mária Kriváneková046/5192033maria.krivanekova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Letavajová046/5192052zuzana.letavajova@ruvzpd.sk
Mgr. Zdenka Ličková046/5192043zdenka.lickova@ruvzpd.sk
Mgr. Simona Majtánová046/5192057simona.majtanova@ruvzpd.sk
Bc. Veronika Murková046/5192056veronika.murkova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA046/5192030darina.paulikova@ruvzpd.sk
Mgr. Monika Paulíková046/5192045monika.paulikova@ruvzpd.sk
Bc. Katarína Pračková046/5192032katarina.prackova@ruvzpd.sk
Ing. Eulália Pršová, MPH046/5192015eulalia.prsova@ruvzpd.sk
Mgr. Jarmila Rajmanová046/5192032jarmila.rajmanova@ruvzpd.sk
Iveta Rexová
Mgr. Veronika Strížová046/5192024veronika.strizova@ruvzpd.sk
Mgr. Michal Svrček046/5192059michal.svrcek@ruvzpd.sk
Ing. Adriána Šimková046/5192041adriana.simkova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Šindlerová046/5192060nrca@ruvzpd.sk
MUDr. Marie Šťastná046/5192028nrcfp@ruvzpd.sk
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040,47miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Katarína Šúňová046/5192013katarina.sunova@ruvzpd.sk
Ing. Slávka Tišťanová046/5192056slavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bc. Jarmila Tomová046/5192057jarmila.tomova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.sk
Zuzana Vrbovská046/5192068zuzana.vrbovska@ruvzpd.sk
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Zelenáková046/5192016gabriela.zelenakova@ruvzpd.sk