Typické známky užívania drog

Všeobecné príznaky:

  1. nastala zmena správania – dieťa je náladové, podráždené, konfliktné až agresívne. Je tajnostkárske, nespoľahlivé, zmenilo alebo stratilo priateľov. Objavuje sa u neho nápadná veselosť, aktivita, zhovorčivosť alebo naopak stavy skleslosti, únavy, prípadne sa tieto stavy striedajú. V noci sú časté poruchy spánku, naopak, cez deň je prítomná viditeľná únava a spavosť.
  2. v škole nastáva zhoršenie prospechu, dieťa je nesústredené, pribúdajú neskoré príchody do školy a absencie. Upúšťa od svojich pozitívnych záujmov a záľub, dokonca ich rezolútne odmieta so slovami, že to nemá cenu, obdivuje drogovú kultúru, zdôrazňuje „pozitívne“ účinky drog, zaujíma sa o knihy a články o drogách.
  3. dieťa stráca chuť do jedla alebo naopak sa prejedá, pôsobí dojmom chorého, je neduživé, častejšie sa objavujú choroby, rôzne zdravotné problémy a úrazy u predtým zdravého dieťaťa. Prítomné môžu byť stavy nevoľnosti a zvracanie (chudnutie je ale zvyčajne prejavom až pokročilej drogovej závislosti). Dieťa celkovo zanedbáva svoj zovňajšok.
  4. dieťa má zvýšené finančené nároky, spočiatku miznú len malé finančné čiastky, naskôr nasledujú krádeže cenností, elektoroniky, väčších finančných obnosov z domácnosti, kradnúť môže aj v škole. Možné sú úteky z domu bez vysvetliteľných príčin.
  5. dieťa má často sčervenané očné spojovky, neprítomný pohľad, rozšírené resp. zúžené zreničky. Na koži môžu byť malé kožné defekty, jazvy po vpichoch, hlavne v lakťových jamkách. Trpí nevysvetliteľnou triaškou, má pocit prenasledovania, trpí halucináciami.
  6. rodičia nachádzajú drogy alebo pomôcky na ich užívanie – striekačky, ihly, špeciálne fajky, papieriky na ručné balenie cigariet a ručne balené cigarety neobsahujúce tabak, obaly od liekov, prázdne fľaše od alkoholických nápojov, miniatúrne štvorcové obálky s práškom, ohorky cigariet. Nikdy neverte tvrdeniu dieťaťa, že nájdené predmety patria niekomu cudziemu a ono ich len uschováva.

Príznaky typické pre jednotlivé drogy:

Alkohol
zápach alkoholu z dychu, porucha koordinácie pohybov, zvýšená alebo znížená aktivita, porušovanie spoločenského taktu, zmeny nálady, agresívne správanie.
Tabak
typický zápach, zažltnuté prsty.
Marihuana
zápach marihuany vo vlasoch a šatách (zápach páliacej sa zemiakovej vňate), hlasný slovný prejav, neodôvodnený smiech, sčervenanie očí, zrýchlenie tepu, poruchy pamäti, nechutenstvo alebo naopak konzumácia jedál v neobvyklých kombináciách. Pri dlhodobom užívaní hmotnostný pokles alebo priberanie na hmotnosti.
Pervitín, extáza
zvýšená aktivita, často úplne nezmyselná, dráždivosť, pohotovosť k agresii, pocit prenasledovania, stav zmätenosti, suché pery, ústa a nos, časté olizovanie pier, rozšírené zrenice. Dlhý, niekedy až viacdenný spánok, ktorý je prejavom nedostatku spánku po dlhodobom vplyve pervitínu. Na koži stopy po vpichoch.
Halucinogény (LSD)
prítomné sú halucinácie (konzument vidí alebo počuje neexistujúce postavy), čudné správanie, pocity prenasledovania, neodôvodnená agresia, zmätenosť, rozšírené zrenice. Pri dlhodobejšom užívaní drogy kolísanie nálad a pohrúženosť do vlastného sveta.
Heroín
pocit pohody striedaný apatiou, spavosť v nezvyčajnom čase, zúžené zrenice nereagujúce na svetlo, spomalenie dychu, nezrozumiteľná reč, jazvy po vpichoch (pozor! heroín sa može aj šnupať alebo fajčiť). Abstinenčnými príznakmi sú nespavosť, zrýchlený tep, rozšírené zrenice, výtok z nosa, slzenie, potenie, podráždenosť, nevoľnosť, vracanie, hnačky, bolesti brucha a svalov.
Solvenciá (napr. toluén)
typický a nezameniteľný zápach z dychu a šiat, eufória, bledosť v tvári, poruchy koordinácie, sťažená výslovnosť, rozšírenie zreníc, možné je vracanie, slzenie, výtok z nosa, agresívne správanie pri vyrušení.
Utlmujúce látky (barbituráty, anxiolytiká)
dieťa pôsobí dojmom opitosti, ale chýba zápach alkoholu.