Nelátkové závislosti

Aj keď dnes ešte neexistuje oficiálna diagnostická klasifikácia pre mnohé z týcho nelátkových závislostí, je to len otázka času. Je známe, že mnohé z nich majú množstvo spoločných znakov s klasickými – látkovými závislosťami. Sú to:

 • chorobná túžba po príjemných zážitkoch, spojených s vykonávaním určitých činností (práca, nakupovanie, chatovanie…)
 • problémy s kontrolou pri týchto aktivitách
 • uprednostňovanie týchto činností pred inými povinnosťami, aktivitami, záujmami
 • vznik abstinenčných príznakov, keď sa danej činnosti nemožno venovať
 • pokračovanie v týchto činnostiach aj napriek vznikajúcim závažným dôsledkom – finančné dlhy, rodinné problémy, strata zamestnania apod.

Patologické hráčstvo – gemblerstvo

Hlavným znakom je strata kontroly nad hraním na výherných automatoch. Postihnutý nedokáže odolať pokušeniu hrať, pociťuje napätie, túžbu, po začiatku hry sa dostavuje pocit uspokojenia. Pri pokusoch odolať túžbe a nehrať sú prítomné pocity nervozity, podráždenosti. Po prehre sa dostavujú výčitky svedomia, ktoré mu však nebránia hranie za krátku dobu zopakovať. Dôsledkom bývajú finančné straty, dlhy, trestná činnosť na získanie peňazí, problémy v rodine, zamestnaní, narušenie medziľudských vzťahov.

Závislosť od práce – workaholizmus

Človek závislý od práce venuje príliš veľa času práci a má tendenciu vypĺňať ňou aj voľný čas. Dôvodom môže byť pocit menejcennosti, úzkosť, potreba uznania (som „niekto“ a som „dobrý“), strach z intimity a sexu. Je to narcista – má o sebe prehnane dobrú mienku, cíti sa byť nadradený, prehnane sebavedomý. Závislý od práce má nadmerné očakávania vo vzťahu k manželke aj vlastným deťom (musia byť silné, zdravé a dokonalé, lebo len úspešný je dobrý), väčšinou si počína vyhýbavo (nie je vhodné o problémoch v rodine hovoriť – ilúzia harmónie v rodine), býva pasívne agresívny (napr. urazené mlčanie), často v rodine nekomunikuje priamo, ale cez prostredníka. Workaholik považuje za nevhodné otvorene vyjadrovať svoje pocity a za najdôležitejšie považuje mať pravdu (nie byť čestný a poctivý). V počiatočnom štádiu workaholik myslí stále na prácu, zostáva v práci po pracovnej dobe, odmieta si brať voľno, ísť na dovolenku. V ďalšom štádiu dochádza k narúšaniu osobných a spoločenských vzťahov aj vzťahov v rodine, nakoniec dochádza k telesnému aj psychickému vyčerpaniu. V tomto období sa u závislého môžu objavovať bolesti hlavy, nechutenstvo alebo prejedanie, žalúdočné vredy, bolesti chrbta, svalov, tlaky na hrudníku, vysoký tlak, časté nachladnutia ako následok oslabeného imunitného systému, výbuchy hnevu, nespavosť, problémy so sústredením, zmeny nálad, pokles libida, chronická únava. Pracovná výkonnosť postihnutého sa postupne znižuje, stáva sa nespoľahlivým, nepredvídateľným, opakovane zlyháva.
Typická partnerka človeka závislého od práce sa cíti odstrčená, nemilovaná, zodpovedná za chod celej domácnosti a výchovu detí. Manželovu pozornosť sa snaží väčšinou upútať márne a vzťah vníma ako neradostný, bez zábavy a spoločne stráveného času. Má pocit viny, pretože si nárokuje na manželov voľný čas. Cíti sa vedľa partnera menejcenná, aj preto, že okolie (často vrátane partnerových rodičov) ho považuje za skvelého a bezchybného človeka, zatiaľ čo jej vyjadruje nepochopenie pre jej večnú nespokojnosť.

Rady príbuzným a priateľom závislého od práce:

 • vytvorte doma príjemnú atmosféru – výčitky a naliehanie budú nútiť partnera ešte viac sa utiekať k práci
 • vo svojich požiadavkách buďte konkrétna – napr. bola by som rada, keby si víkend strávil s nami; za rozumné chovanie partnera odmeňte – niečo mu kúpte, dobre uvarte, choďte niekam, kam chodí rád atď.
 • ak začne partner menej zarábať, lebo v práci trávi menej času, nevyčítajte mu tom, inak vám povie, že neviete, čo chcete
 • staňte sa od partnera menej závislá, vytvárajte si vlastný uspokojivý svet, udržujte sa vo forme a pestujte si svoj vzhľad, dbajte na správnu výživu, dostatok pohybu a spánku
 • nedovoľte, aby sa z partnerovej práce stal stred vášho rodinného vesmíru, navečerajte sa aj bez neho (keď príde domov, zohreje si), neodkladajte oslavy sviatkov, narodeniny detí atď.
 • venujte sa deťom, buďte k nim láskavá, chráňte ich pred nadmernou partnerovou ctižiadostivosťou (nedovoľte, aby dieťa nútil študovať niečo, na čo nemá predpoklady), ale zároveň si nerobte z nedospelých detí náhradných partnerov. Vytrhnete ich tak z detského sveta, do ktorého ešte patria
 • nájdite si spojencov v širšej rodine a medzi priateľmi, na ktorých nemá čas – ľudia bývajú ochotnejší sa meniť, ak je tlak vyvíjaný z viacerých strán
 • ak sa objaví zdravotný problém vyvolaný nadmernou prácou, využite ho
 • pouvažujte o odbornej pomoci, napr. v centre poradensko-psychologických služieb. Ak partner spoluprácu odmietne, choďte tam sama, získate povzbudenie a inšpiráciu, ako túto situáciu zvládnuť
 • buďte opatrná pri pití alkoholu a užívaní iných návykových látok. Závislosť u žien vzniká ľahšie a rýchlejšie ako mužov a ak vznikne, ťažko poškodíte seba, partnera aj deti
 • počas obdobia, keď partner býval doma veľmi málo, ste si možno od seba odvykli, preto rátajte s tým, že v prípade jeho zmeny si budete musieť na seba znovu zvykať a vytvárať si novú rovnováhu. Toto obdobie môže byť pre všetkých veľmi náročné
 • rozchod je len krajné riešenie, určite existuje viac lepších

Chorobné nakupovanie – shopaholizmus

Je to jeden z mála návykových problémov, ktorý postihuje hlavne ženy. Postihnutí jedinci nakupujú viac ako potrebujú alebo ako si môžu dovoliť. Pred samotným nákupom pociťujú veľké napätie, bezprostredne po ňom sa dostavujú silné pocity vzrušenia a eufórie, hneď na to výčitky svedomia. Nakúpené veci nemajú pre nich žiadnu hodnotu, záleží len na samotnom nakupovaní. Nakupovanie spôsobuje často vážne finančné problémy, poškodzuje rodinné vzťahy, narúša fungovanie jedinca v spoločnosti. Spúšťače chorobného nakupovania bývajú rôzne – reklamy, obaly tovarov, farby, zvuky, osvetlenia a vôňa v obchode, ale tiež nespokojnosť a nenaplnenosť v živote, v práci, v rodine a vo vzťahoch.

Závislosť od elektronickej pošty

Spúšťačom tejto aktivity je blikajúca ikona oznamujúca došlý mail – táto spôsobí u postihnutého vysokú mieru napätia, vzrušenia a očakávania, od koho správa je a čoho sa týka. Rýchle odpovede a preposielanie mailov veľkému počtu účastníkov túto závislosť ďalej udržiavajú. Ak sa takémuto človeku zabráni v jeho činnosti, cíti sa nesvoj, nervózny, napätý. V dôsledku dlhodobého fungovania pri počítači závislý trpí aj rôznymi telesnými problémami: bolesťami hlavy, únavou očí, tŕpnutím prstov, bolesťami chrbta, kŕčmi v zápästiach. Časté sú aj pracovné problémy, lebo na úkor pracovných povinností sa venuje prezeraniu a odpovedaniu na maily.

Závislosť od internetu, chatovania, PC hier…

Elektronický a „on-line“ svet je svet bez zábran – v takomto prostredí ľuďom menej záleži na tom, čo si o nich myslia iní, môžu zostať v anonymite alebo meniť vlastnú identitu, môžu prekračovať normy a pravidlá, ktoré musia dodržiavať v bežnom živote. Pripojenie na internet, hranie, chatovania dáva pocit odmeny, ktorý navyše prichádza veľmi rýchlo a bez vynaloženej námahy. Najčastejšie navštevovanými stránkami sú hry (aj hazardné), stránky na zoznamovanie a stránky s pornografiou. Najrizikovejšia skupina sú ľudia, ktorí majú k počítaču a internetu permanentý prístup, majú ho zadarmo, nemajú celý deň čo robiť. Rizikoví sú aj ľudia s trvalými psychickými problémami – v „počítačovom svete“ ich môžu tajiť a zároveň sa vyhýbajú kritickým situáciám reálneho života. Aj keď sa nejedná o závislosť v pravom slova zmysle, prítomné sú známky ako pri látkovej závislosti – túžba pripojiť sa internet, úzkosť, nervozita, pocity prázdnoty, keď to nie je možné, dobrý pocit a eufória pri práci s počítačom, predlžovanie času stráveného pri počítači, redukcia ostatných povinností, záujmov, klamanie zamestnávateľovi alebo rodine o aktivitách súvisiacich s prácou s počítačom, problémy v škole, v práci. Z telesných príznakov sú najčastejšie bolesti hlavy, problémy s očami, bolesti chrbta, kŕčovité tuhnutie prstov a dlaní, poruchy stravovania a spánku, nedostatočná starostlivosť o osobnú hygienu.

Závislosť od mobilného telefonovania a SMS

Závislým sa stáva ten, kto pociťuje neodolateľné napätie zatelefonovať si, cíti príjemné vzrušenie pri telefonovaní, zvyšuje čas a frekvenciu telefonovania. Častými spúšťačmi telefonovania a posielania SMS sú nuda, samota, dostatok finančných prostriedkov.