Legálne drogy

Alkohol

Alkoholizmus (závislosť na alkohole) – patrí medzi najčastejšie duševné poruchy a neliečený môže viesť k smrti. Závislosť je najskôr len psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovanie vzťahov), neskôr aj telesná (telo sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Nadmerné požívanie alkoholu súvisí s pravidelným denným pitím, zriedkavejšie s pitím nárazovým. Závislosť na alkohole je ochorenie a vyžaduje liečbu.

Príznaky intoxikácie: postihnutý je odbrzdený, vtipkuje a ľahko nadväzuje známosti, prítomné sú poruchy reči a koordinácie pohybov. Pri závažnejšej intoxikácii sú prítomné samovoľné pohyby očí, dvojité videnie a útlm činnosti srdca a dýchanie, čo može viesť k bezvedomiu. Objavuje sa zvracanie, hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia zvratkov a zadusenie. Na ťažkú opitosť si postihnutý nepamätá, má tzv. okno. Po vytriezvení sú prítomné bolesti hlavy, pocity na zvracanie, závraty a iné ťažkosti.
Chronický alkoholizmus vzniká pomaly a nenápadne počas 10 – 20 rokov. Varovné príznaky okolie nepostrehne. Prvým prejavom býva vyhľadávanie alkoholu ako lieku – na odstránenie zábran, strachu, depresie, nespavosti. Postihnutý sa vyhýba pitiu v spoločnosti, pije tajne, sám. Má vypestovanú dobrú toleranciu a nejaví známky opilosti. V ďalšom štádiu dochádza ku vzniku telesnej závislosti, k ranným trasom a následnému odstraňovaniu týchto príznakov alkoholom (klin klinom). Časť ľudí v tomto štádiu dokáže prestať piť aj bez pomoci, iní to už nedokážu, aj keď sú presvedčení, že áno. Alkoholik si vie veľmi dobre pred sebou zdôvodniť, prečo pije (zlý šéf, zlá manželka, spoločenské problémy). Varovný je prechod od menej koncetrovaného alkoholu k tvrdším druhom alebo ich kombinácii, príp. prechod od obľúbenej značky piva, vína k čomukoľvek, čo obsahuje alkohol. Postupne sa znižuje tolerancia alkoholu, závislému stačia už malé dávky na dosiahnutie opilosti. Postihnutý prestáva dbať o svoj vzhľad, opustí základné hygienické návyky, až 50% kalórií prijíma vo forme alkoholu, následkom čoho je úbytok hmotnosti, nedostatok vitamínov a minerálov, ako i látok s ochranným vplyvom na pečeň. Priamou príčinou smrti môže byť akútna otrava alkoholom alebo abstinenčný stav. Ďalšími príčinami smrti môžu byť ochorenia pečene, pankreasu a srdca, vysoký krvný tlak s následnými mogovými komplikáciami, TBC, rôzne formy rakoviny. Zriedkavosťou nie sú ani tragické úmrtia – nehody, úrazy, samovraždy.

Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu:

 • poruchy trávenia, zápaly žalúdka, vredová choroba žalúdka, krvácanie do zažívacieho traktu, hnačky
 • akútny alebo chronický zápal podžalúdkovej žľazy, rakovina podžalúdkovej žľazy
 • choroby pečene až po cirhózu (50 – 70% všetkých cirhóz je spôsobených alkoholom), rakovina pečene
 • rakovina nosohltanu, ústnej dutiny
 • organické poškodenia mozgu, epilepsia, zápaly nervov s ochrnutím
 • vysoký krvný tlak, ateroskleróza (kôrnatenie ciev)
 • znížená imunita, časté infekcie (hlavne zápaly pľúc a priedušiek), kožné choroby
 • znížená plodnosť, impotencia
 • úrazy

Vplyv alkoholu na duševné zdravie:

 • strata záujmov, strata zmyslu života, odcudzenie, izolácia
 • poruchy nálad, úzkosť, depresia
 • sebaľútosť, precitlivelosť, nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie
 • impulzivita, dráždivosť, zlosť, necitlivosť voči iným, agresivita
 • psychózy a demencie
 • samovraždy

Chronický alkoholizmus máva za následok narušenie spoločenských vzťahov, rozbitie manželstiev, stratu postavenia a autority v rodine, v zamestnaní, stratu spoločenského statusu. Bežné sú finančné problémy ako dôsledok straty zamestnania, čo vedie k rozporom so zákonom až kriminálnemu konaniu.

U detí a dospievajúcich sú následky pitia ešte rozmanitejšie:

 • je vyššie riziko trestnej činnosti ako u dospelých
 • opití dospievajúci sa častejšie stávajú obeťami násilia, vrátane sexuálneho (nechcený alebo nechránený sex)
 • otravy, z ktorých niektoré môžu končiť smrteľne (častejšie u dievčat)
 • narušenie vývoja mozgu so zmenami, ktoré pretrvávajú aj vo vyššom veku s následnými poruchami pamäte
 • spomalenie rastu
 • nižšia hustota kostí u chlapcov, hormonálne poruchy u dievčat
 • rýchly rozvoj závislosti
 • zneužívanie alkoholu je spojené s vyšším rizikom zneužívania iných drog, nebezpečné sú interakcie alkoholu s inými látkami (napr. benzodiazepínmi, opiátmi)

Abstinenčné príznaky: sú prejavom fyzickej závislosti na alkohole. Ľahší stupeň sa prejavuje trasom končatín alebo celého tela, potením, búšením srdca, nepokojom. Pri ťažšej závislosti sa ráno okrem trasu objavuje napínanie na vracanie, ktoré postihnutý lieči ranným dúškom. Po prerušení pitia sa u časti alkoholikov môžu objaviť epileptické záchvaty, po 2 – 4 dňoch abstinencie sa rozvíja delírium tremens, často s halucináciami. Toto vyžaduje hospitalizáciu. Delírium začína nespavosťou, desivými snami, búšením srdca, zvýšenou teplotou, pokračuje halucináciami, často pracovnými (delírium zamestnanosti). Končí hlbokým spánkom a v najhorších prípadoch smrťou postihnutého.

Tabak

Tabak je rastlina z rodu ľuľkovitých. Pestuje sa niekoľko druhov, ale predovšetkým tabak viržinský. Fajčí sa vo forme cigariet, cigár, vo fajkách alebo sa žuje. Tabakový dym obsahuje množstvo chemických látok, z ktorých najvýznamnejšie sú nikotín, decht a oxid uhoľnatý.
Nikotín je stimulujúca látka, ktoré môže ale paradoxne vyvolávať aj relaxáciu. Návykovosť je spojená s jeho schopnosťou uvoľňovať v mozgu dopamín, čo je látka vyvolávajúca príjemné pocity. Pri dlhodobom fajčení nikotín potláča schopnosť mozgu prežívať rozkoš, preto fajčiari časom potrebujú vyššie dávky nikotínu, aby dosiahli rovnakú úroveň uspokojenia. Z telesných príznakov nikotín zvyšuje krvný tlak, zrýchľuje tep, prispieva k poruchám srdcového rytmu, zvyšuje zrážanlivosť krvi.
Decht má karcinogénny účinok
Oxid uhoľnatý sa viaže na červené krvné farbivo hemoglobín lepšie ako kyslík, následkom čoho je nedostatočné zásobenie jednotlivých tkanív a orgánov tela kyslíkom.

Príznaky intoxikácie: pri pravidelnom fajčení nikotín spôsobuje zvýšenie pozornosti, zlepšenie duševnej výkonnosti, zmiernenie napätie a zlepšenie nálady. Z telesných príznakov je v popredí zrýchlenie frekvencie srdca, vzostup tlaku, zrýchlenie dýchania a spomalenie kontrakcií žalúdka, čoho výsledkom je menej uvedomovaný pocit hladu. Pri nadmernej spotrebe cigariet sa objavujú stavy napätia, úzkosti, nespavosť, búšenie srdca, nechutenstvo. Dlhodobé fajčenie je spojené s výskytom množstva ochorení. Najčastejšie je to rakovina, predovšetkým pľúc, ale aj úst, hrdla, pankreasu, konečníka, močového mechúra, obličiek a maternicového krčku u žien. Časté sú aj nerakovinové ochorenia dýchacích ciest – chronický zápal priedušiek a chronická obštrukčná pľúcna choroba, ktoré podobne ako rakovina skracujú celkovú dĺžku života a zhoršujú jeho kvalitu. Fajčenie sa spolu s ďalšími faktormi podieľa na vzniku ischemickej choroby srdca, srdcového infarktu, na nedostatočnom prekrvení dolných končatín so vznikom sneti (gangrény) s nutnosťou amputácie časti končatiny, na vzniku mozgových príhod. U žien fajčenie znižuje plodnosť, u mužov výrazne zvyšuje riziko impotencie už okolo 30. roku veku. V tehotenstve je zvýšené riziko samovoľného potratu, narodenia mŕtveho dieťaťa aj narodenia dieťaťa s nižšou pôrodnou hmotnosťou s následným vyšším rizikom úmrtia a chorobnosti v dojčenskom veku. Deti, ktoré fajčia, sú náchylnejšie na kašeľ a pľúcne choroby ako deti nefajčiace. Aj pasívne fajčenie (vdychovanie dymu z cigarety fajčenej iným človekom) deťom veľmi škodí. Až štvrtinu úmrtí dojčiat na syndróm náhlej smrti dieťaťa by mohli spôsobovať rodičia – fajčiari. Deti majú aj zvýšené riziko vzniku zápalov priedušiek a pľúc, astmy a ďalších chronických ochorení dýchacích ciest, vrátane rakoviny pľúc v dospelosti.

Abstinenčné príznaky: prítomná je silná túžba po tabaku. Z psychických porúch je v popredí neschopnosť sústredenia, podráždenosť, nepokoj, úzkosť, dysforická nálada, nespavosť. Postihnutý je malátny, slabý, má zvýšenú chuť do jedla, silný kašeľ a možný je výskyt vredov v ústnej dutine.