Laboratórne vyšetrenia na prítomnosť drog

Dokázať niekomu, že užil drogu nie je v súčasnosti ťažké. Na testovanie prítomnosti drog alebo ich metabolitov v tele sa najčastejšie používajú moč. Už z malého množstva vzorky moču možno zistiť, či obsahuje drogový metabolit v dávke prevyšujúcej uznávané hraničné hodnoty. Vzorku možno testovať na jeden typ drogy – jednoparametrové testy alebo na viac typov drog súčasne – multiparametrové testy. K dispozícii sú nasledovné jednoparametrové testy na moč s príslušnými hraničnými hodnotami (cut-off):

skratka testovaná látka cut-off maximálny čas detekcie
AMP Amfetamín 1 000 ng/ml niekoľko dní
BAR Barbiturát 300 ng/ml 2 – 7 dní
BZO Benzodiazepín 300 ng/ml do 7 dní
COC Kokaín 300 ng/ml 24–60 hod,pri chron.užívaní 5 dní
MDMA Extáza 500 ng/ml
MTD Metadon 300 ng/ml
M-AMP Metamfetamín 1 000 ng/ml niekoľko dní
MOP/OPI Opiáty/Morfín/Heroín (štand.) 300 ng/ml do 3 dní
OPI2000 Opiáty 2000 2 000 ng/ml
PCP Fencyclidín 25 ng/ml
TCA Tricyklické antidepresíva 1 000 ng/ml
THC Tetrahydrokanabinol 15 ng/ml 1 – 3 dni, po opakovanom užívaní niekoľko týždňov
BUP Buprenorfín 10 ng/ml

Viacparametrové testy sa používajú v prípade, keď neexistuje podozrenie na konkrétny typ drogy, ale testuje sa viac možností. Hraničné koncentrácie pri týchto typoch testov sú zhodné s jednoparametrovýmit testami.

Skratka zloženie
Multi 4/1 Metamfetamíny, Opiáty/Morfín/Heroín, THC, Benzodiazepíny
Multi 5/1 Amfetamíny, Kokaín, Metamfetamíny, Opiáty/Morfín/Heroín, THC
Multi 6/1 Amfetamíny,Benzodiazepíny,Kokaín, Metamfetamíny, Opiáty/Morfín/Heroín,THC
Multi 10/2 Amfetamíny, Barbituráty, Benzodiazepíny, Kokaín, Metadon, Metamfetamíny, Opiáty/Morfín/Heroín, Extáza, THC, Tricyklické antidepresíva

V posledných rokoch je možné aj vyšetrenie prítomnosti drog v slinách. Jeho výhodou je jednoduchšie získavanie vzorky, jednoduchšie testovanie a metabolity drog možno vo vzorke odhaliť takmer okamžite po požití, keď sa ešte neobjavili v moči. Pozitívom sú aj nižšie náklady.

Vo vydychovanom vzduchu možno vyšetrovať prítomnosť toluénu a trichlóretylénu.

V našej poradni je možné požiadať o bezplatné testovanie moča na prítomnosť drog. K dispozícii sú multiparametrový test a dva typy jednoparametrových testov:

  • na prítomnosť THC v moči – užitie marihuany, hašišu
  • na prítomnosť metamfetamínu v moči – užitie pervitínu

Odber a skladovanie moču na vyšetrenie:

Vzorka moču musí byť odobratá do čistej a suchej nádobky. Odber je možné urobiť v ktorúkoľvek dennú dobu. V prípade, že moč nie je možné vyšetriť ihneď, vzorku je možné skladovať najviac 48 hodín pre teplote 2 – 8 °C (v chladničke). Výsledok vyšetrenia je k dispozícii v priebehu cca 5 minút.

Vyšetrenie moču na prítomnosť drog alebo ich metabolitov je možné aj v biochemickom laboratóriu NsP Bojnice a Nemocnice Partizánske.