Drogy a choroby

Hepatitídy

Sú to vírusové zápaly pečene, ktoré sa môžu prenášať buď priamym kontaktom s chorým alebo vírusom znečistenými predmetmi, potravinami, vodou (hepatitída A, E) alebo sa prenášajú krvou, pohlavným stykom, zriedkavejšie telesnými tekutinami (sliny, slzy, moč, žlč) (hepatitída B, C, D).

Hepatitída A

Nazýva sa tiež choroba špinavých rúk. Zdrojom ochorenia je chorý človek a choroba sa šíri dobre tam, kde je nedostatočná hygiena (umývanie rúk po použití WC!!!). Ľudia ochorejú požitím kontaminovanej (znečistenej) vody alebo potravy alebo priamym kontaktom s chorým a jeho špinanavými rukami.

Inkubačná doba (teda čas od vniknutia vírusu do tela po prejavenie sa ochorenia) je 15 – 20 dní. Prvými príznakmi ochorenia bývajú príznaky ako pri chrípke – bolesti hlavy a svalov, zápal horných dýchacích ciest, nechutenstvo, únava. Po niekoľkých dňoch sa objaví žlté sfarbenie kože a očných bielkov, tmavý moč a svetlá stolica sprevádzané pocitmi zlého trávenia, nevoľnosťou, vracaním, veľkou únavou. Niekedy sa ochorenie neprejaví vôbec žiadnymi príznakmi alebo sú prítomné len prvé – chrípkové príznaky. Vtedy je možné ho dokázať len lekárskym vyšetrením.

Chorí musia byť hospitalizovaní na infekčnom oddelení. Dôležité je dodržiavanie pokoja na posteli a šetrná diéta, môžu sa podávať lieky na posilnenie imunity.

Chrániť sa pred týmto typom hepatitídy možno dodržiavaním hygienických návykov a očkovaním.

Hepatitída B

Je vážnejšia ako predchádzajúce ochorenie, prenáša sa krvou, pohlavným stykom, zriedkavejšie telesnými tekutinami.

Inkubačná doba je veľmi dlhá – 2 – 6 mesiacov a priebeh býva podobný ako pri hepatitíde A s tým rozdielom, že tu ťažkosti môžu pretrvávať týždne až mesiace. Takéto formy ochorenia sa môžu vyvinúť do cirhózy (stvrdnutia) alebo rakoviny pečene. Aj tu je možný priebeh úplne bez príznakov a ochorenie sa dá zistiť len lekárskym vyšetrením.

Liečba je podobná ako pri hepatitíde A, ale trvá podstatne dlhšie – niekoľko mesiacov. Časť ľudí sa nevylieči nikdy a zostáva chronickým nosičom vírusu.

Chrániť sa možno očkovaním, ale aj ďalšími opatreniami:

 • nepoužívať cudzie hygienické potreby – zubné kefky, žiletky apod.
 • používať bariérovú ochranu pri sexe (kondóm)
 • piercing a tetovanie si dať robiť len v overených štúdiach pri zachovaní všetkých pravidiel sterility
 • pri šňupaní nepoužívať cudzie pomôcky
 • nikdy si nepichať po inom, nepožičiavať svoje ihly a zvyšok „nádobíčka“

Hepatitída C

Je medzi narkomanmi najviac rozšírená. Prenáša sa rovnako ako hepatitída B, podobné sú aj príznaky ochorenia a rovnako aj liečba. Inkubačná doba je ale dlhšia, približne 6 mesiacov. Oveľa častejšie ako predchádzajúce ochorenie prechádza do chronicity, čo znamená vyššie riziko cirhózy aj rakoviny pečene.

Aj toto ochorenie môže prebiehať úplne nemo a zistiť sa dá len lekárskym vyšetrením. Časť ľudí zostáva po prekonaní ochorenia chronickým nosičom vírusu.

Očkovacia látka proti hepatitíde C ešte nebola vyvinutá, preto je potrebná individuálna ochrana ako bola spomenutá pri hepatitíde B (vlastné hygienické potreby, ihly, nádobíčko, pomôcky na šňupanie, zásady sterility pri tetovaní a robení piercingu, bariérová ochrana pri sexe).

AIDS

Je to syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Spôsobený je vírusom HIV.
Ochorenie sa prenáša:

 • krvou – pri spoločnom používaní injekčných striekačiek a ihiel
 • nechráneným pohlavným stykom s infikovaným partnerom/partnerkou – bežným, orálnym aj konečníkovým
 • počas tehotenstva alebo pôrodu z matky na dieťa alebo po pôrode materským mliekom

HIV/AIDS sa neprenáša:

 • bežným sociálnym telesným kontaktom – napr. stisk ruky, objímanie, pohladenie, letmý bozk
 • vzduchom – napr. pri kýchaní
 • spolužitím s ľuďmi infikovanými HIV alebo s AIDS v jednej domácnosti pri zachovávaní základných hygienických opatrení (používanie spoločných zubných kefiek)
 • spoločným používaním kuchynského riadu, kúpeľne alebo sprchy
 • návštevou plavárne, sauny, pri športovej činnosti
 • pri návšteve lekára
 • domácimi zvieratami, uštipnutím hmyzom
 • pri odbere krvi, poskytovaní prvej pomoci, ak sa dodržujú predpísané preventívne opatrenia

Infekcia vírusom HIV sa dá zistiť najskôr 3 mesiace od nakazenia, ale infekčným sa postihnutý stáva okamžite.

Asi u polovice nakazených ľudí sa za 3 – 8 týždňov od získania vírusu objavia príznaky podobné chrípke – horúčka, bolesti kĺbov a svalov, bolesti hrdla, celková slabosť, nevoľnosť. Objaviť sa môže aj hnačka, nevysvetliteľný váhový úbytok, vyrážka, zväčšenie lymfatických uzlín.Väčšina z týchto príznakov odoznie v priebehu dvoch až troch týždňov. Keďže vírus HIV napáda a ničí tzv. pomocné bunky (T3 a T4 lymfocyty), ktoré sú dôležité pre činnosť imunitného systému, znamená to postupné zhoršovanie imunitného stavu organizmu. Jedinec sa stáva náchylný na rôzne choroby, z ktorých najvýznamnejšie sú infekcie vyvolané mikroorganizmami, ktoré inak u zdravých ľudí ochorenie nevyvolávajú – cytomegalovírus, toxoplazmóza, kandida, herpetické vírusy, tuberkulóza. Častejší je aj výskyt nádorových ochorení – Kaposiho sarkóm, karcinóm jazyka, lymfómy. Asi po 10 rokoch trvania infekcie sa rozvíja vlastný AIDS. Príčinou smrti býva nezvládnuteľná infekcia alebo zhubný nádor.

Ochrana pred HIV:

 • očkovacia látka ešte nebola vynájdená, najúčinnejšou je stále prevencia
 • používanie prezervatívu
 • používanie iba vlastných hygienických potrieb
 • zvýšená pozornosť pri kontakte s krvou, spermou alebo pošvovým sekrétom cudzej osoby
 • pri injekčnom užívaní drog zásadne používať iba vlastné sterilné ihly a nádobíčko

Test na HIV môže urobiť praktický lekár. Negatívny výsledok testu znamená, že sa nenašli protilátky proti HIV, teda s veľkou pravdepodobnosťou nenastal kontak s HIV. Pozitívny výsledok testu znamená, že protilátky sa zistili a v tomto prípade došlo ku kontaktu s osobou infikovanou HIV. Anonymné testovanie je možné v Národnom referenčnom centre HIV/AIDS na Ústave klinickej a preventívnej medicíne v Bratislave, Limbová 14 (Kramáre). Vyšetrenie je bezplatné, malo by sa realizovať najmenej 3 mesiace po rizikovom správaní, aby bol výsledok hodnoverný a na výsledok sa čaká približne týždeň

Základom liečby je kombinovaná protivírusová liečba, ktorej cieľom je spomaliť množenie vírusu a predísť zlyhaniu imunitného systému. Nesmie sa prerušovať, lebo hrozí, že po znovunasadení už nebude mať žiadúci efekt.

Až desať rokov po infikovaní HIV väčšina ľudí nemusí mať klinické príznaky (ochorenie sa neprejavilo). Sú však stále nositeľmi HIV a môžu nakaziť iných.

Podľa § 165 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení:
Odňatím slobody na 3 – 10 rokov sa potrestá ten, kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom HIV
Odňatím slobody na 7 – 12 rokov sa potrestá páchateľ, ktorý spácha tento čin
– závažnejším spôsobom konania (dlhší čas, násilie, lesť, využitie tiesne, neskúsenosti alebo podriadenosti poškodeného)
– na chránenej osobe (dieťa, tehotná žena, blízka alebo chorá osoba)
Odňatím slobody na 10 – 15 rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaním činu spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť

Podľa § 166 T.Z. Odňatím slobody na 3 – 8 rokov sa potrestá páchteľ, ktorý iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy HIV, ak spácha tento čin
– závažnejším spôsobom konania
– na chránenej osobe
Odňatím slobody na 4 – 10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaním činu spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť

Pohlavné choroby

Syfilis

Je to pohlavné ochorenie vyvolané baktériou Treponema pallidum, ktorá napáda takmer všetky orgány a tkanivá v ľudskom tele. Delí sa na získaný – prenos pohlavným stykom a vrodený – prenos z matky na plod počas tehotestva.

Získaný syfilis – prenáša sa pohlavným stykom – normálnym, konečníkovým aj orálnym cez drobné trhlinky a ranky na slizniciach a pokožke. Prebieha v troch štádiách.

 1. štádium (primárny syfilis) sa začína prejavovať po 10 – 90 dňoch v mieste prvého kontaktu s baktériou. Tu vzniká tzv. tvrdý vred – tmavočervená nebolestivá zatvrdlinka, ktorá sa časom sama zahojí. Najčastejšie býva na pohlavných orgánoch, v ústach, na pere, v okolí konečníka, vzácne na prsiach, či prstoch. Zároveň nastáva nebolestivé zväčšenie lymfatických uzlín uložených najbližšie k miestu výskytu tvrdého vredu.
 2. štádium (sekundárny syfilis) sa prejaví za niekoľko týždňov až mesiacov. Typické sú nesvrbivé vyrážky a vredy na koži a v ústach a mokvajúce pupienky na koži a slizniciach, ktoré sú vysoko nákazlivé (baktérie sa nachádzajú priamo v nich). Zdurenie lymfatických uzlín už nie je len miestne, ale celotelové. Poškodené môžu byť aj vnútorné orgány – pečeň, obličky, kosti, kĺby, dúhovka, srdce, srdcovnica.
 3. štádium (terciárny syfilis) vzniká postupne po bezpríznakovom období, ktoré môže trvať roky až desaťročia. Prítomné sú závažné zmeny orgánov, ktoré môžu spôsobiť smrť (koža, sliznice, kosti, oči, dýchací systém, tráviaci systém, srdcovo-cievny a nervový systém).

V prípade podozrenia na syfilis treba okamžite navštíviť svojho obvodného lekára alebo kožného lekára. Diagnóza sa potvrdí vyšetrením krvi. Základom liečby je dostatočne dlhé podávanie antibiotík, zo začiatku aj injekčne. Pri vyšetrení na kožnej ambulancii je nevyhnutné uviesť svojich sexuálnych partnerov, s cieľom zistiť zdroj ochorenia a zastaviť jeho ďalšie šírenie.

Kvapavka

Je to jedna z najznámenších a najčastejších pohlavných chorôb. Vyvolávateľom je Neisseria gonorrhoeae. Ochorenie sa šíri pohlavným stykom – vaginálnym, orálnym aj konečníkovým s nakazenou osobou. Prenos je možný aj čerstvým !!! hnisom prostredníctvom uterákov, znečistených rúk. Pretože baktéria je veľmi citlivá na vonkajšie prostredie, mimo ľudského organizmu rýchlo hynie. Prenos je možný aj z matky na dieťa počas pôrodu.
Ochorenie sa prejaví 2 – 10 dní od nakazenia.

Príznaky u žien:

 • hustý žltý alebo biely výtok z pošvy, z konečníka, ktorý nepríjemne zapácha
 • bolesť a pálenie pri močení
 • bolesť pri pohlavnom styku
 • bolesť v podbrušku, bolestivejšia menštruácia ako obvykle
 • až polovica nakazených žien nemá žiadne príznaky
 • neliečená choroba spôsobuje zápal krčku maternice, vajcovodov, močovej trubice, kĺbov, možné je mimomaternicové tehotestvo, potrat alebo predčasný pôrod, neplodnosť

Príznaky u mužov:

 • žlté alebo biele kvapky vychádzajúce z močovej rúry alebo výtok z konečníka, tzv. kvapka na dobré ráno – pred ranným močením odkvapne najprv kvapka hnisu
 • pálenie a bolesť pri močení, stolici
 • časté močenie alebo problém udržať moč
 • napätie alebo bolesť v semenníkoch
 • neliečené ochorenie spôsobuje opakované zápaly močovej trubice, zápal nadsemenníkov až strerilitu, zápal prostaty a kĺbov

Pri podozrení na ochorenie je potrebné navštíviť praktického alebo kožného lekára. Ochorenie sa dokáže prítomnosťou baktérie vo výteroch z pošvy, konečníka alebo hrdla u žien, u mužov vo výtere z ústia močovej trubice, konečníka, hrdla. Vyšetrenie trvá obvykle dva dni. Základom liečby je podávanie antibiotík. Lekára budú zaujímať aj vaši sexuálni partneri, aby sa našiel a preliečil zdroj ochorenia a preliečili sa aj ľudia, s ktorými ste boli v kontakte po nakazení.

Trichomoniáza

Je to ochorenie prenosné pohlavným stykom. Vyvolávateľ – Trichomonas vaginalis sa usadí v pošve, močovej rúre a v močovom mechúri u mužov aj žien. Inkubačná doba je 7 – 21 dní.

Príznaky u žien:

 • podráždením sliznice pošvy, riedkym, speneným, zeleno-žltým páchnucím výtokom
 • bolestivým močením
 • pálením a svrbením okolia pohlavných orgánov

U mužov vzniká mierny zápal močovej rúry, len zriedka sprevádzaný výtokom a pálením.

Diagnóza je založená na dôkaze vyvolávateľa v pošvovom sekréte alebo vo výtere z močovej trubice.Vyšetrenie je potrebné absolvovať u gynekológa, resp. u urológa. Liečba spočíva v podávaní liekov ničiacich vyvolávateľa, musia ju absolvovať obaja sexuálni partneri. Sexuálna aktivita je vylúčená až do výsledkov kontrolného steru, ktorý sa realizuje 2 týždne po liečbe.

Herpes genitalis – genitálny opar

Je to vírusová infekcia pohlavných orgánov spôsobená vírusom Herpes simplex – genitalis. Ochorenie sa prenáša prevažne sexuálnym kontaktom. Ak však už vírus v tele sídli, opakované infekcie môžu byť vyvolané oslabením organizmu stresom, menštruáciou, opaľovaním a pod.

Inkubačná doba je 1 – 4 dni. Ochorenie je charakteristické vznikom pľuzgierov veľkosti špendlíkovej hlavičky až hrachu. Tieto majú tenkú stenu a obsahujú tekutinu. Postihnuté miesta pália, svrbia, bolia. Diagnózu možno stanoviť na základe vzhľadu vyrážok, podporiť ju môže vyšetrenie krvi a výter z postihnutých miest.

Protivírusové lieky môžu zmierniť príznaky a znížiť frekvenciu opakovaného výsevu. Ochorenie je ale celoživotné, neexistuje liek na jeho úplné vyliečenie.

Chlamydióza

Je to ochorenie spôsobené baktériou Chlamydia trachomatis. Prenáša sa výhradne pohlavným stykom.

Prvými prejavmi ochorenia bývajú príznaky močovej infekcie – časté močenie a pálenie pri močení. Postupom času infekcia postupuje v pohlavných orgánoch nahor a spôsobuje hnisavý zápal krčku maternice, zápal maternice, vajcovodov a pobrušnice. Prítomné býva nepravidelné krvácanie a pobolievanie v podbrušku. Často však žena nemá žiadne problémy, môžu sa však objaviť problémy s otehotnením, či úplná neschopnosť otehotnieť.

V liečbe sa uplatňujú antibiotiká.

Svrab

Je to parazitárne ochorenie vyvolané zákožkou svrabovou. Prenáša sa sexuálnym kontaktom, zriedkavo bielizňou.

Prejavy na koži spôsobuje samička, ktorá sa zavŕta do kože a vytvára v nej chodbičky, kde kladie vajíčka. Usádza sa hlavne v miestach, kde je koža mäkká, teplá a tenká – medzi prstami na nohách a rukách, okolo pupka, v podpazuší, na koži penisu, okolo pása. Ochorenie je sprevádzané svrbením.

Liečba je lokálna. Bielizeň je potrebné dezinfikovať alebo vyvariť.

Zavšivenie ohambia

Pôvodcom ochorenia je voš ohambia, ktorá meria asi 2 mm, je málo pohyblivá, priesvitná až hnedá. Žije v blízkosti potných žliaz a na chlpoch. Prenáša sa sexuálnym kontaktom, posteľnou bielizňou, uterákmi, šatami. Ochorenie sa prejavuje svrbením, pri dôkladnom vyšetrení sú viditeľné vajíčka na chlpoch.

V liečbe sa používa šampón Orthosan, bielizeň je potrebné dezinfikovať alebo vyvariť.