Ako predchádzať užívaniu drog

Drogy a problémy s nimi spojené sú jednou zo súčastí dnešného života. Nie je možné mať 100% istotu, že sa s nimi v rodine nestretnete. Môžu sa objaviť medzi deťmi v škole alebo na miestach trávenia voľného času. Existujú však opatrenia, kotrými je možné riziko drogových problémov obmedziť.

 1. hovorte so svojimi deťmi a nezabudnite, že vaše dieťa sa chce cítiť vaším rovnocenným partnerom
 2. vaše dieťa má právo na otázky týkajúce sa čohokoľvek, vy sa mu snažne odpovedať primerane – neexistujú hlúpe otázky, len hlúpe odpovede
 3. netrestajte dieťa neprimeranými a častými zákazmi, ale napriek tomu buďte primerane prísni
 4. nekupujte svojmu dieťaťu všetko, čo si zažiada, lásku nemožno kúpiť; naopak darujte mu váš voľný čas a trpezlivosť
 5. naučte sa navzájom hovoriť si pravdu
 6. veďte dieťa k samostatnosti – vlastná skúsenosť má cenu zlata
 7. podporujte zdravú sebadôveru dieťaťa
 8. veďte dieťa k pozitívnemu tráveniu voľného času a aktívne sa na ňom podieľajte

V súvislosti s drogami:

 1. pripravte ho na to, že sa v živote s drogou stretne a je len na jeho rozhodnutí, ako sa zachová
 2. nesnažte sa poučovať a nebojte sa priznať svoju nevedomosť – deti často vedia o drogovej problematike viac ako dospelí
 3. pomôžte dieťaťu zvládať negatívne tlaky zo strany rovesníkov, podporujte v ňom právo na jedinečnosť – nemusí byť rovnaký ako ostatní
 4. alkohol a tabak sú tiež drogy – pozitívnym príkladom v rodine ho vediete k získaniu správneho postoja

Ako predchádzať rozvoju závislosti na počítači, PC hrách, internete

 1. stanovte prísne pravidlá pre prácu s počítačom, ale aj v ďalších stránkach života. Trvajte na ich dodržiavaní a kontrolujte to
 2. zvoľte umiestnenie počítača tak, aby ste naň videli. Budete mať prehľad o množstve času, ktoré nad ním dieťa strávi a znížite riziko jeho nevhodného používania (pornografia, násilné PC hry)
 3. rozvíjajte aj iné záujmy dieťať, pomôžte mu vhodne organizovať voľný čas
 4. vyhľadajte včas psychologickú, príp. inú odbornú pomoc pri duševných alebo iných problémoch