Adresár inštitúcií a organizácií

Adresár inštitúcií poskutujúcich poradenstvo v oblasti drogových závislostí

pedagogicko-psychologické poradenstvo

Pedagogicko–psychologická poradňa
Červeňa 34, Prievidza
046/542 70 88

ÚPSVaR – referát poradensko–psychologických služieb
Šumperská 1, Prievidza
046/5166 272

Orchidea, n.o., sociálne poradenstvo v núdzi
Necpalská 32, Prievidza
046/542 60 53

Pedagogicko–psychologická poradňa
Veľká Okružná 1017/15, Partizánske
038/749 19 22

ÚPSVaR – referát poradensko–psychologických služieb
Nám. SNP 151/6, Partizánske
038/749 46 97

sociálne poradenstvo

ÚPSVaR – odbor sociálnych vecí
Šumperská 1, Prievidza
046/516 64 11

ÚPSVaR – pracovisko Nováky
Nám SNP 174/23, Nováky
046/546 11 93, 046/546 02 77

ÚPSVaR – odbor sociálnych vecí
Nám. SNP 151/6, Partizánske
038/749 31 58

zdravotnícke poradenstvo

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8, Bojnice
046/519 20 47

Prevencia

Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza
Záhradnícka 19, Prievidza
046/542 26 40

Liečba

NsP Bojnice
Nemocničná 2, Bojnice
046/541 66 11

Resocializácia

Dom života bez drog
Hviezdoslavova 509/32, Koš
046/542 55 88

Kluby abstinentov

Klub abstinujúcich priateľov Prievidze
P.O.Box 89, Prievidza
kontaktná osoba: Viliam Beňadik

Spolok abstinentov Prievidza
Centrum voľného času – Spektrum
ul. K. Novackého 14
971 01 Prievidza
046/542 66 36