Poradňa pre závislosti

Poradňa pre problematiku závislostí pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi bola zriadená v marci 2006. Svoje služby ponúka v priestoroch Poradne zdravia v budove RÚVZ v Bojniciach, Nemocničná 8 formou odborného poradenstva osobne v pondelok a v stredu v čase od 13.00 do 14.30 hod. alebo telefonicky na čísle 519 20 47 v pondelok až piatok od 7.30 do 14.30 hod. Pre záujemcov je zriadená aj e-mailová schránka drogyporadna@ruvzpd.sk, prostredníctvom ktorej je možné odpovedať na otázky verejnosti.

Poradňa pre problematiku závislostí – táto poradňa má dve hlavné zamerania:

  • poradenstvo na odvykanie od fajčenia – jej cieľom je poskytovať poradenstvo fajčiarom rozhodnutým zbaviť sa svojej závislosti. Záujemcovia sa môžu dozvedieť o rôznych postupoch, ktoré možno využiť pri odvykaní od fajčenia (prestať naraz alebo postupne počas niekoľkých týždňov), o tom, ako si zvoliť najvhodnejšiu náhradnú nikotínovú liečbu, ale aj aká je potrebná jej dĺžka, aby bola úspešná.
  • poradenstvo pre oblasť drogových závislostí