Poradňa zdravia

Jej hlavným poslaním je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom znižovania výskytu rizikových faktorov chronických neinfekčných (tzv. civilizačných) chorôb. Najčastejšou príčinou ich výskytu je nesprávny spôsob života. Pretože zdravie a ľudské správanie sú navzájom prepojené, len zdravý životný štýl môže viesť k udržaniu zdravia a k predchádzaniu chorobám.

Poradňa zdravia poskytuje služby v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach, Nemocničná 8. Vyšetrenia sa realizujú počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách a záujemci o vyšetrenie sa môžu objednať telefonicky na čísle 046/519 20 47. Objednanie na konkrétny deň a hodinu je zárukou vybavenia bez čakania.

Pre záujemcov z okresu Partizánske je k dispozícii poradňa zdravia každý prvý utorok v mesiaci sídliaca v priestoroch Domu kultúry v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Objednať sa je možné na Mestskom úrade v Partizánskom osobne alebo na tel. čísle 038/749 32 44.