Kontakt

Adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8
972 01 Bojnice

tel.: 046/5192011
fax: 046/5192012
e-mail: ruvzpd@ruvzpd.sk
úradné hodiny: Pondelok – Piatok 7.30-11.30 12.30-14.30

Mapka

Telefónne čísla a e-mail adresy pracovníkov úradu

MenoTelefóne-mail
Ing. Jozef Baška, MPH046/5192055jozef.baska@ruvzpd.sk
Ing. Monika Bednárová046/5192070monika.bednarova@ruvzpd.sk
Michal Bellovič046/5192048michal.bellovic@ruvzpd.sk
Ján Bielik046/5192059
Martina Bieliková046/5192046martina.bielikova@ruvzpd.sk
Ján Boliešik046/5192059
Mgr. Viera Botková046/5192024viera.botkova@ruvzpd.sk
MVDr. Lucia Briatková046/5192067lucia.briatkova@ruvzpd.sk
Ing. Tatiana Fajerová046/5192070tatiana.fajerova@ruvzpd.sk
Adriana Gálisová046/5192047adriana.galisova@ruvzpd.sk
Ing. et Mgr. Karol Gerdenich, MHA046/5192022karol.gerdenich@ruvzpd.sk
Iveta Gerdenichová046/5192014
Magdaléna Gorelová046/5192042magdalena.gorelova@ruvzpd.sk
Jarmila Hájeková046/5192017jarmila.hajekova@ruvzpd.sk
Tatiana Hanáková046/5192011tatiana.hanakova@ruvzpd.sk
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.sk
Ing. Magdaléna Hohošová046/5192049magdalena.hohosova@ruvzpd.sk
Mgr. Peter Humaj046/5192061peter.humaj@ruvzpd.sk
MUDr. Marian Jakubis, MPH046/5192020marian.jakubis@ruvzpd.sk
Mgr. Patrícia Jakubisová046/5192025patricia.jakubisova@ruvzpd.sk
Ing. Lenka Keratová046/5192031lenka.keratova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
Katarína Koryťáková046/5192016katarina.korytakova@ruvzpd.sk
Marta Kratochvílová046/5192067marta.kratochvilova@ruvzpd.sk
Bc. Mária Kriváneková046/5192033maria.krivanekova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Letavajová046/5192052zuzana.letavajova@ruvzpd.sk
Mgr. Zdenka Ličková046/5192043zdenka.lickova@ruvzpd.sk
Anna Očenášová046/5192051anna.ocenasova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA046/5192030darina.paulikova@ruvzpd.sk
Mgr. Monika Paulíková046/5192051monika.paulikova@ruvzpd.sk
Bc. Katarína Pračková046/5192032katarina.prackova@ruvzpd.sk
Ing. Eulália Pršová, MPH046/5192015eulalia.prsova@ruvzpd.sk
Mgr. Emília Rendeková046/5192053emilia.rendekova@ruvzpd.sk
Mgr. Veronika Rendeková046/5192024veronika.rendekova@ruvzpd.sk
Jana Sečanská046/5192014
Ing. Gabriela Šindlerová046/5192060nrca@ruvzpd.sk
MUDr. Marie Šťastná046/5192028nrcfp@ruvzpd.sk
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040,47miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Katarína Šúňová046/5192013katarina.sunova@ruvzpd.sk
Mária Švorcová046/5192057maria.svorcova@ruvzpd.sk
Ing. Slávka Tišťanová046/5192056slavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bc. Jarmila Tomová046/5192057jarmila.tomova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.sk
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
Bc. Gabriela Zelenáková046/5192016gabriela.zelenakova@ruvzpd.sk

Priamy kontakt na oddelenia úradu nájdete v sekcií hlavného menu Úrad.