Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2019)

Ochrana osobných údajov pri hlásení odmietnutia očkovania

V súvislosti s medializovanými informáciami, ktorými sa poukazuje na porušovanie zákonov o ochrane osobných údajov od roku 2013 zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné stanovisko (v prílohe).

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene spôsobujúce poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Často sa zamieňa slovom „žltačka“. Podľa vyvolávajúcej príčiny existuje niekoľko druhov hepatitíd. Najčastejším pôvodcom hepatitídy sú vírusy.

Hepatitída môže prebiehať v dvoch základných formách – akútne a chronicky.

Akútna – charakteristický je náhly začiatok s výraznými ťažkosťami. Choroba obvykle po dvoch mesiacoch ustupuje alebo výnimočne vedie k zlyhaniu funkcie pečene.

Chronická – táto forma hepatitídy vzniká najčastejšie prechodom z akútneho ochorenia. Predstavuje veľké riziko vzniku zdĺhavého ochorenia poškodzujúceho pečeň. Často spôsobuje nebezpečné komplikácie.
Celý text »

13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“.

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tohtoročná kampaň je zameraná na prevenciu sepsy s heslom It’s in your handsprevent sepsis in health care“ (Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení – je vo vašich rukách). Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia.

Všetky materiály je možné stiahnuť z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – www.ruvztn.sk

Európsky imunizačný týždeň (EIW 2018)

V dňoch 23.4. až 29.4.2018 prebieha Európsky imunizačný týždeň (EIW 2018). EIW je iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EUROPE) v spolupráci s kľúčovými partnermi v jednotlivých krajinách Európy.

Slogan tohtoročnej kampane EIW: „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou„.

Príloha:

Očkovací kalendár na rok 2018 v elektronickej forme

Praktická forma očkovacieho kalendára na rok 2018 v elektronickej forme, ktorú uverejnil ÚVZ SR na svojej internetovej stránke.

Osýpky sú vážne ochorenie

Leták Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k problematike osýpok.

Očkovací kalendár na rok 2018 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2018)

Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.
Celý text »

12. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2017 sa uskutoční 12. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tohtoročná kampaň je zameraná na boj s antibiotickou rezistenciou s heslom „Fight antibiotic resistance – it’s in your hands“ (Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách). Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia. Všetky materiály je možné stiahnuť z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – www.ruvztn.sk.