Sponzori a ceny celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Zoznam cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“, prebiehajúcej od 25.3.2019 do 16.6.2019:

  • Hotel & Spa Resort Kaskády (pobytový balík Wellness&Spa na 2 noci pre 2 osoby v dvojposteľovej izbe s polpenziou),
  • Termálne kúpalisko Podhájska s. r. o. (darčekový poukaz na víkendový pobyt pre 2 osoby),
  • Penzión Šindlovec (darčekový poukaz pre 2 osoby na víkendový pobyt),
  • Aquathermal Senec a. s. (2 krát celodenný vstup do Aquaparku Senec pre 1 výhercu),
  • Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. (darčeková poukážka na výber liečebných a relaxačných procedúr v hodnote 50 bodov),
  • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a. s. (víkendový pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom dome Goethe s plnou penziou s procedúrami),
  • Kúpele Sliač a. s. (2 krát 30,00 € permanentky + poukaz na víkendový pobyt),
  • SLS a SEVS (500,00 € na nákup vecných cien),
  • Olympijsky klub Banská Bystrica (tričká, ruksaky v celkovej hodnote 100,00 €).

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd.


Celý text »

31. máj – Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc

Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych.
Zvoľ zdravie, nie tabak.

Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o škodlivosti  tabaku a chorobách dýchacích ciest, ktoré s fajčením úzko súvisia.  

Nikotín je vysoko návyková látka zodpovedná za vznik závislosti. Spočiatku  u fajčiara vznikne psychická a neskôr  fyzická závislosť.  Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.
Celý text »

10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

Pohyb – prirodzená súčasť života každého jedinca počas celého života.

Každodenná prirodzená pohybová aktivita ako aj intenzívny pohyb sa v poslednom období vďaka zmenám spôsobu života dnešnej populácie vytratil z každodenného života. Vysoké nároky na pracovnú výkonnosť, nedostatok času, neexistujúce športoviská, nedostatok finančných prostriedkov…… To všetko uvádzajú ľudia, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite ako dôvody, prečo nešportujú. Je však dôležité dať si na pomyselné misky váh všetky „pre“ a „proti“, ktoré nám každodenný pohyb prináša do života a je rozhodnuté.
Celý text »

Vyzvi srdce k pohybu 2019

Celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorá začína dnes 25. marca a trvá do 16. júna 2019.

Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a SEVS – Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Pravidelná a primeraná pohybová aktivita by mala byť normálnou súčasťou životného štýlu občanov.

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho voľného času  každodenne  aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Jej účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie!

Zapojte sa do súťaže, prekonajte pohodlnosť a vyhráte zdravie!

Ak chcete byť zaradený do súťaže, musíte sa vo svojom voľnom čase venovať pohybovým aktivitám minimálne 4 týždne za sebou od 25. 3. 2019 do 16. 6. 2019. Pohybu je potrebné venovať najmenej 210 minút týždenne a mať pohybovú aktivitu aspoň 4 dni v každom týždni.

Účastnícky list, plagát a všetky informácie súvisiace s kampaňou sú dostupné na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica.

4. február – Svetový deň proti rakovine

Dňa 4. februára si každoročne pripomíname Svetový deň proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárenej prevencie a zdravého životného štýlu. Každoročne sa tiež snaží vyzvať k aktivite aj kompetentné štátne orgány, no taktiež jednotlivcov, kolektívy, ako aj celé komunity.

Tento rok je zameraný na tému: Prevencia onkologických ochorení. Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.
Celý text »

Svetový deň AIDS

1. decembra si každoročne v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom infekcie vírusom HIV je AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti. HIV/AIDS je ochorením, ktoré je aj napriek dlhodobej a nákladnej liečbe nevyliečiteľné.
Celý text »

Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu je každoročne vyhlásený 14. novembra Svetovou federáciou diabetu v spolupráci s WHO za účelom zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách.

Diabetes mellitus – cukrovka, patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.
Celý text »

16. október – Svetový deň potravy

Pripomína si ho každoročne od roku 1981. 16. októbra 1945 sa začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Cieľom je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike globálnej potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín vo svete. Aj keď v niektorých krajinách ide najmä o boj proti hladu a v iných o rozhodovanie o nových technológiách pri produkcii potravinových surovín a produktov, spoločným menovateľom je dopad potravinových politík na zdravie. Ich nedostatok a nedostatočná kvalita na jednej strane, konzumný spôsob života a mrhanie na strane druhej majú fatálne následky na zdravie.
Celý text »

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia každoročne pripadá na 10. októbra. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany, pracujúce na otázkach duševného zdravia, hovoriť o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa považuje depresia. Na Slovensku každoročne stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie.
Celý text »