Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 7. týždni od 14.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Veľké Uherce
ZŠ Nedožery – Brezany
ZŠ Malinovského ul., Partizánske
ZŠ Bystričany
ZŠ a MŠ Malonecpalská ul., Prievidza
Obchodná akadémia Prievidza
ZŠ Rastislavova, Prievidza
ZŠ Veľká Okružná, Partizánske
ZŠ Bošany
ZŠ Oslany

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 7. týždni od 13.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Čereňany
Gymnázium Partizánske
SOŠ Handlová
SOŠ O a S, J. Kalinčiaka, Prievidza
Špeciálna ZŠ Handlová
SOŠ T. Vansovej, Prievidza
Gymnázium Handlová
ZŠ Nitrica
Spojená škola internátna, Prievidza

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú od 12.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Mierové nám., Handlová
ZŠ R. Kaufmana, Nádražná, Partizánske

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú od 9.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Školská ul., Handlová
ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
ZŠ Športovcov, Partizánske
ZŠ Pribinova ul., Nováky
ZŠ R. Jašíka, Partizánske
ZŠ Sebedražie
Odborné učilište, Praktická škola, J. Kalinčiaka, Prievidza

 

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú od 8.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Diviacka Nová Ves
ZŠ Ráztočno
Špeciálna ZŠ Partizánske
ZŠ Energetikov Prievidza
SOŠ Partizánske
Spojená škola Nováky

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 6. týždni r. 2018 od 7.2. 2018 do 9.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Ul. Malonecpalská, Prievidza
ZŠ Oslany
Gymnázium Partizánske
Obchodná akadémia, Prievidza
Piaristická spojená škola, F. Hanáka, Prievidza
SOŠ T. Vansovej, Prievidza

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske boli v 6. týždni r. 2018 od 6.2. 2018 do 9.2. 2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ P.J.Šafárika, Prievidza
ZŠ Kanianka
Cirkevna ZŠ J. Krstitela Partizánske
ZŠ Rastislavova Prievidza
ZŠ Tužina
SOŠ Handlová
Špeciálna ZŠ Handlová
Gymnázium Prievidza
SOŠ J.Kalinčiaka Prievidza
ZŠ Dobšinského Prievidza
Spojená škola – ZŠ Falešníka Prievidza

 

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 5. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Kanianka   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  3. ZŠ S. Chalupku, Prievidza    (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 4. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Nitrianske Sučany    (od 22.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  3. ZŠ Nitrianske Rudno   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  4. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza  (od 29.01. 2018 – do 02.02. 2018)

Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach