Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, v Taliansku a v Spojenom kráľovstve. Ide o nasledujúce výrobky:

Sponzori a ceny celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Zoznam cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“, prebiehajúcej od 25.3.2019 do 16.6.2019:

  • Hotel & Spa Resort Kaskády (pobytový balík Wellness&Spa na 2 noci pre 2 osoby v dvojposteľovej izbe s polpenziou),
  • Termálne kúpalisko Podhájska s. r. o. (darčekový poukaz na víkendový pobyt pre 2 osoby),
  • Penzión Šindlovec (darčekový poukaz pre 2 osoby na víkendový pobyt),
  • Aquathermal Senec a. s. (2 krát celodenný vstup do Aquaparku Senec pre 1 výhercu),
  • Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. (darčeková poukážka na výber liečebných a relaxačných procedúr v hodnote 50 bodov),
  • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a. s. (víkendový pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom dome Goethe s plnou penziou s procedúrami),
  • Kúpele Sliač a. s. (2 krát 30,00 € permanentky + poukaz na víkendový pobyt),
  • SLS a SEVS (500,00 € na nákup vecných cien),
  • Olympijsky klub Banská Bystrica (tričká, ruksaky v celkovej hodnote 100,00 €).

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd.


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

31. máj – Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc

Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych.
Zvoľ zdravie, nie tabak.

Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o škodlivosti  tabaku a chorobách dýchacích ciest, ktoré s fajčením úzko súvisia.  

Nikotín je vysoko návyková látka zodpovedná za vznik závislosti. Spočiatku  u fajčiara vznikne psychická a neskôr  fyzická závislosť.  Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku, v Českej republike a vo Fínsku. Ide o nasledujúce vyrobky:

10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

Pohyb – prirodzená súčasť života každého jedinca počas celého života.

Každodenná prirodzená pohybová aktivita ako aj intenzívny pohyb sa v poslednom období vďaka zmenám spôsobu života dnešnej populácie vytratil z každodenného života. Vysoké nároky na pracovnú výkonnosť, nedostatok času, neexistujúce športoviská, nedostatok finančných prostriedkov…… To všetko uvádzajú ľudia, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite ako dôvody, prečo nešportujú. Je však dôležité dať si na pomyselné misky váh všetky „pre“ a „proti“, ktoré nám každodenný pohyb prináša do života a je rozhodnuté.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 16. mája 2019
Termín konania: 3. júna 2019 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 27. mája 2019 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na 5. mája, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk.

Bližšie informácie o 11. ročníku Svetového dňa hygieny rúk nájdete na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.