Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 19. januára 2018
Termín konania: 5. február 2018 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 29. január 2018 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

1. december – Svetový deň AIDS

Počet HIV pozitívnych ľudí na Slovensku v posledných rokoch stále pribúda

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tohtoročnej kampani nazvanej #myrighttohealth (moje právo na zdravie), trvajúcej od novembra až do 1. decembra, sa odborníci zaoberali problémami, na ktoré narážajú osoby na celom svete, keď chcú uplatniť svoje právo na zdravie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.
Celý text »

Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Írsku a v Španielsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Diabetes mellitus alebo cukrovka

Svetový deň diabetu vyhlásila Medzinárodná diabetická federácia s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1991 a odvtedy si ho každoročne pripomíname 14. novembra.

V roku 2014 bolo v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. Vzhľadom k predpokladu, že ďalších 50 – 60 000 je vedených všeobecným lekárom alebo internistom je počet pacientov so známym diabetom ešte vyšší a pohybuje sa okolo 400 000. Tento počet však ani zďaleka nie je konečný. Podľa odhadov medzinárodných organizácií u ďalších 33 % populácie ochorenie zatiaľ nie je diagnostikované. Organizmus postihnutého je však vystavený jeho negatívnym dôsledkom, čo sa prejavuje postupným poškodzovaním očí, obličiek, nervstva, urýchlením rozvoja srdcovocievnych ochorení, erektilnou dysfunkciou, zvýšenou náchylnosťou na infekcie, horším hojením poranení a inými prejavmi. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Litve.

Ide o nasledujúce výrobky:

Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Svetový deň osteoporózy si každoročne pripomíname 20. októbra.

Osteoporóza je „tichý zlodej kostí“. Jej najzávažnejším dôsledkom sú zlomeniny. Možno nepociťujeme bolesť, ale zlomenina nás môže zaskočiť kedykoľvek a kdekoľvek.

Nezabúdajme, že najlepším liekom proti vzniku osteoporózy je prevencia, preto sa musíme o svoje kosti starať.

Zdravé kosti znamenajú nízke riziko zlomeniny, dlhší, kvalitnejší a aktívnejší život.
Celý text »