Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Nemecku a v Rakúsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rakúsku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. V súčasnosti sa rozlišuje 5 hepatitíd: A, B, C, D a E.

Tento deň má prispieť k zvýšeniu informovanosti širokej verejnosti o problematike vírusových zápalov pečene a o chorobách s nimi súvisiacich. Poskytuje príležitosť zamerať sa na konkrétne aktivity, ako sú posilnenie prevencie vírusových hepatitíd, posilnenie skríningu a kontrola vírusových hepatitíd a s nimi súvisiacich chorôb. Dôležité je informovať o probléme chronických hepatitíd B a C, napriek ich epidemiologickej a zdravotníckej závažnosti, je v porovnaní s pozornosťou venovanou vo svetovom meradle napríklad infekcii HIV/AIDS, tuberkulóze alebo malárií, neobyčajne nízka.

Vírusy hepatitídy môžu spôsobiť akútne a chronické infekcie a zápaly pečene vedúce k cirhóze a rakovine pečene.
Tieto vírusy predstavujú jedno z hlavných globálnych zdravotných rizík. V súčasnosti sa eviduje vo svete asi 350 miliónov ľudí chronicky infikovaných vírusom hepatitídy B a približne 170 miliónov ľudí je chronicky infikovaných hepatitídou C.

Tohtoročný Svetový deň hepatitídy sa nesie pod heslom: Zamyslime sa znova (Think Again).

Hlavným cieľom Svetovej aliancie hepatitídy je zlepšiť osud miliónov pacientov s hepatitídou B a C. Slovensko ako jedna z prvých krajín na svete už v roku 1994 uznalo existenciu samostatného medicínskeho odboru – hepatológia – a následne sa mu podarilo vybudovať funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene.

Dôležitosť dodržiavania pitného režimu!

Voda je hlavnou súčasťou vnútorného prostredia ľudského organizmu a jeho zdravotný stav významne ovplyvňuje množstvo a kvalita tekutín, ktoré prijíma. Prísun tekutín do tela má byť rozložený rovnomerne počas celého dňa. Dospelý človek potrebuje prijať denne minimálne dva až tri litre tekutín.
Celý text »

Slnečné lúče bezpečne a zdravo

Slnko a jeho slnečné lúče nám dodávajú energiu a podporujú tvorbu vitamínu D. Opaľovanie v rozumnej miere je prospešné, avšak pri slnení je potrebné zásobiť a natierať sa dostatočným množstvom opaľovacieho krému, aby sme predišli nepríjemným a bolestivým spáleninám. Najväčším orgánom ľudského tela je koža. Preto je veľmi dôležité chrániť ju, hlavne v lete, keď nie je toľko zakrytá oblečením. Najviac musíme dbať o jej ochranu, keď sme vonku na priamom slnku. Naša pokožka si pamätá každé spálenie a s odstupom pár rokov nám tieto neopatrnosti, ktoré jej vytvárame vráti vo forme vrások, pigmentových škvŕn, predčasného starnutia kože alebo vážnejších chorôb. Po opaľovaní koža reaguje zhnednutím. To spôsobuje kožné farbivo melanín. Pokiaľ pri opaľovaní pokožka sčervená, je to signál príliš dlhého pobytu na slnku.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 4. augusta 2014 o 9.00 hod.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 28. júla 2014 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Zdravé a bezpečné kúpanie

A máme ho tu….LETO……obdobie krásnych, slnečných dní, obdobie prázdnin a dovoleniek. Mnohí sme sa ho nevedeli dočkať a teraz si ho už môžeme konečne užívať plnými dúškami. Ani v tomto období nesmieme zabúdať na nástrahy, ktoré s letom a nezodpovedným správaním súvisia.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve a vo Fínsku.

Ide o nasledujúce výrobky: