Svetový deň proti rakovine – 4. február

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. Svetový deň proti rakovine nám však každý rok pripomína, že počet prípadov sa stále zvyšuje.
Celý text »

Prílohy na stiahnutie:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov a farieb na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Estónsku a v Dánsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Veľkej Británii.

Ide o nasledujúce výrobky:

Legislatívne zmeny pri podávaní žiadostí

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.1.2016 upozorňujeme žiadateľov o:

  • uvedenie priestorov do prevádzky – § 13 ods. 4 písm. a),
  • uvedenie potravinárskych objektov do užívania – § 13 ods. 4 písm. c),
  • organizáciu zotavovacieho podujatia – § 13 ods. 4 písm. d),
  • zriadenie a prevádzku pohrebnej služby a krematória – § 13 ods. 4 písm. l)

na zmenu v podávaní žiadostí podľa § 13 ods. 6 písm. f) predmetného zákona. Žiadosť okrem iných náležitostí uvedených v tomto paragrafe musí ako prílohu obsahovať aj „doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel“. V praxi to znamená doložiť k žiadosti doklad o kolaudácii stavby alebo o zmene v užívaní stavby.

Možnosti úhrady správneho poplatku

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2016

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Českej republike.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Rumunsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Holandsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 1. február 2016 o 9.00 hod.