Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

 

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Heslo Svetového dňa hepatitídy pre tento rok znie: Poznajme hepatitídu: Konajme hneď.

Vírusové hepatitídy (vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene) sú veľmi rozšírené. Rozdeľujú sa do viacerých typov, ktoré označujeme veľkými písmenami abecedy (A, B, C, D, E). V súčasnosti postihujú asi 400 miliónov ľudí, čo je 10-krát viac než je počet ľudí infikovaných vírusom HIV. Na celom svete zomiera ročne v súvislosti s týmto ochorením asi 1,4 milióna ľudí.

Odhaduje sa, že globálne len asi 5 % ľudí s chronickou hepatitídou vie o svojom ochorení a len 1 % sa lieči. Pritom je k dispozícii účinná liečba, ale aj účinné očkovanie na zabránenie vzniku hepatitídy B.

Až 90 % heptitíd typu C sa dá tiež úspešne liečiť. Reálny je aj záväzok, že do roku 2030 bude ohrozenie verejného zdravia hepatitídou eliminované. Vyžaduje to však systematickú pozornosť a akčnosť, aby sa štáty usilovali o čo najvyššiu zaočkovanosť a zabezpečili potrebnú liečbu tým, čo ochoreli. Potrebná je aj osveta, aby ľudia hepatitídu poznali a vedeli, ako sa jej brániť.

Zdroj: www.who.sk

Epidémia žltej zimnice v Angole a Konžskej demokratickej republike

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informáciu o prebiehajúcej epidémii žltej zimnice v Angole a v Konžskej demokratickej republike.


Celý text »

Prevencia počas horúčav

Leto so sebou okrem oddychu, zábavy a relaxu prináša aj určité nástrahy. Na ľudský organizmus vplývajú nielen vysoké až extrémne teploty, ale i jedlo, potraviny či voda v prírodných a umelých kúpaliskách.
Extrémne vysoké teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Holandsku.

Ide o nasledujúci výrobok:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúci výrobok:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Francúzsku a v Rumunsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet mužov užívajúcich drogy sa zvýšil

V roku 2015 sa na Slovensku liečilo celkovo 2 720 užívateľov drog. Oproti roku 2014 vzrástol počet liečených mužov a klesol počet liečených žien. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu a marihuany. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií.

V roku 2015 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 2 720 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 237 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2006 sa ich počet zvýšil o 793 osôb).
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Českej republike, Belgicku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 5. september 2016 o 9.00 hod.