Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 29. septembra 2014 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Pozor na bodavý hmyz

Každý by sa mal pred nim chrániť. Predovšetkým si treba uvedomiť, že čuch hmyzu je asi stokrát lepší, ako čuch človeka. Rozličné vône môžu hmyz dráždiť a vyprovokovať ho k agresívnemu konaniu a k napadnutiu. Preto by sme sa hlavne v letnom období, keď pobyt vonku a v prírode je neoddeliteľnou súčasťou života, mali chrániť pred jeho bodnutím.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

1. Aké sú klinické príznaky vírusového ochorenia Ebola?

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.
Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne 5. deň od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje 50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 – 21 dní. Liečba ochorenia je len symptomatická.
Celý text »

Ebola

Charakteristika ochorenia

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.

Pôvodcom ochorenia

Pôvodcom ochorenia je vírus horúčky Ebola z čeľade Filoviridae. Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.
Celý text »

Zdravotné riziká z pieskovísk

Letné dni nás všetkých lákajú a ťahajú von, do prírody, na výlety. Hlavne deti trávia veľa svojho voľného času na pieskoviskách a ihriskách, kde na ne môžu číhať rôzne nebezpečenstvá a nástrahy, ktorým je dobré sa vyhnúť, aby deti zostali bez zdravotných následkov.

Zdravotné riziká z pieskovísk možno rozdeliť do dvoch skupín – mikrobiálne a mechanické. V rámci mikrobiálneho rizika sa pri nedostatočnej hygiene deti môžu na pieskoviskách nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami, pri ktorých sa infekcia prenáša cez ústa do tráviaceho traktu.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 8. septembra 2014 o 9.00 hod.

Odborné usmernenie MZ SR – kontrola účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo “Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach”, ktoré je k dispozícií vo vestníku MZ SR z 30. mája 2014, ročník 62, čiastka 24-26.

Výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informáciu o výskyte nebezpečných výrobkov na tetovanie.
Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA – FDA (U.S. Food and Drug Administration ) oznámil, že spoločnosť White & Blue Lion, Inc, of Industry, Calif., sťahuje výrobky z trhu a od spotrebiteľov z dôvodu bakteriálnej kontaminácie. Oznámenie sa týka nižšie uvedených výrobkov na tetovanie: farby na tetovanie, ihly a súpravy na tetovanie.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Nemecku a v Rakúsku.

Ide o nasledujúce výrobky: